fbpx

Aktualizacja 137.18

Aktualizacja 137.18

Administrator

 • Eksport do MS Excel/CSV – wg operacji masowej
 • Optymalizacja zamykania aplikacji
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Dodawanie i edycja wg uprawnień.

Finanse

 • Formularz dodania faktury kosztowej. Materiały. Dodanie opcji <<CheckBox>> Aktualizuj cenę nominalną (aktualizacja ceny jedn. materiału w indeksie materiałowym).
 • Formularz edycji dokumentów finansowych. Opcja automatycznego generowania dokumentów kasowych dostępna dla wszystkich form płatności z automatyczną inicjalizacją dla: gotówki, konta bankowego, karty płatniczej
 • Formularz faktury kosztowej. Zmiana TabOrder: Nr kolejny, Waluta, Kwota netto, Stawka VAT, Kwota VAT, Wartość brutto
 • Formularze edycji dokumentów finansowych sprzedaży i kosztowych. Jeżeli jest wybrana gotówka to w polu termin płatności dni <<Edit>> nie powinno być inicjalizowanej wartości.
 • Kasa i Bank. Odśwież.
 • Plan kont w strukturze drzewa wraz ze schematami księgowań (migracja kont z innych modułów planu kont (zmiana struktury np: jedna pozycja media i usługi może być powiązana z kilkoma kontami w zależności od nieruchomości), dodanie kont dla nieruchomości). Umowy najmu – Rozliczenia. Podczas wystawiania dokumentów finansowych automatyczne księgowanie wg schematów księgowań (manualne dodawania faktur i naliczenia)

Flota samochodowa

 • Raport: Tankowanie paliwa. Znajdź – dodanie filtru: Nr inwentarzowy

Magazyn

 • Zamówienie zewnętrzne (do dostawcy) – dodanie pola <<Memo>> Uwagi: varchar(2000) + kolumna w ewidencji

Nieruchomości

 • Formularz Schemat naliczeń. Obsługa <<PopupMenuSG>>
 • Refakturowanie usług serwisowych przez Umowy najmu nieruchomości. Jeżeli rozliczenie serwisowe nie ma opcji „Wyszczególnij usługi serwisowe w dokumencie sprzedaży” to każde rozliczenie oddzielnej pozycji – w nazwie pozycji faktury – nazwa rozliczenia z serwisu. 
 • Umowy najmu. Rozliczenia – Pozycje. Optymalizacja formularza

Preliminarz

 • Organizacja zakresów danych na zasadzie przydzielania dostępu do pozycji poszczególnym użytkownikom
 • Powtarzaj cyklicznie – Co miesiąc – Data powtarzania – dodanie pola <<CheckBox>> Ostatni dzień miesiąca
 • Preliminarz. Kolumna: Zasób w formacie: nazwa + nr inwentarzowy + nr rejestracyjny, np: Fiat 234535 PZ882W

Rejestr dokumentów

 • Konfiguracja inicjalizacji pól
 • Osoby zadekretowane w dokumencie mają dostęp do dokumentu (niezależnie od dostępu do jednostki org. w ramach modułu RD)

Wykonawstwo

 • Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumn: Pozostało dni do terminu Projektu, Pozostało dni do terminu Wykonawstwa. Wartości są prezentowane dopóki budowa nie jest zamknięta.
 • Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumny: Nr kolejny
 • Formularz edycji budowy. Przy polach: Termin projketu, Termin wykonawstwa – dodać pole z interakcją: <<Edit>> Liczba dni realizacji od daty zamówienia
 • Formularz edycji materiałów budowy. Wyszukiwanie wg KTM
 • Harmonogram. Dodanie kolumny: Pozostało dni do terminu planowanego. Wartość jest prezentowana dopóki etap nie jest zakończony
 • Integracja EOD z Wykonawstwem
 • Zasoby budowy – koszt rzeczywisty – dodanie PopupMenu: Pokaż szczegóły kosztów rzeczywistych
 • Zasoby budowy – Kwoty i zakres. Dodanie kolumn: Koszt rzeczywisty, Stopień wykorzystania budżetu, Kwota pozostała do wyfakturowania
 • Zasoby budowy. Usuwanie wg operacji masowej
 • Zestawienie materiałów. Dodanie kolumny: Ilość wykorzystana