fbpx

Aktualizacja 137.20

Aktualizacja 137.20

Administrator

  • Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat.
  • Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o zatrudnieniu względem wynagrodzenia brutto. Dane o zatrudnieniu – formularz: Stawki za zdarzenia – dodanie kolumny % względem wynagrodzenia brutto, interakcja na kolumnę Stawka   

Elektroniczny Obieg Dokumentów

  • Sprawy, Dokumenty w ramach sprawy, Zadania, Dokumenty w ramach zadania. W przypadku gdy jest jeden załącznik dwuklik na spinaczu otwiera załącznik
  • Zadania – Przejdź do – Wszystkie zadania sprawy. Jeżeli nie mam dostępu do zdadań np: w wyniku braku uprawnienia EOD – dostęp do wszystkich lub braku mojej osoby we wcześniejszych dekretacjach to powinienem zobaczyć wszystkie zadania danej sprawy.

Finanse

  • Ewidencja dokumentów finansowych. Ograniczenie dostępu

Rejestr dokumentów

  • Dodawanie załączników uzależnione tylko od uprawnienia dla danego rodzaju dokumentu: Edycja
  • Formularz dokumentu w trybie edycji. Jeżeli jest opcja Generuj w tle to pola: Nr formatowany i Nr kolejny tylko do podglądu
  • Obsługa w EOD załączników dodawanych do Rejestru dokumentów bezpośrednio w formularzu dodania

Wykonawstwo

  • Opcja edycji etapów zasobu budowy w formularzu edycji zasobu budowy jako zakładka