fbpx

Aktualizacja 138.04

Aktualizacja 138.04

Administrator

  • Okno główne – dolny pasek stanu – ikonka pomocy zdalnej pierwsza z lewej. Formularz logowania – ikonka pomocy zdalnej w dolnym lewym rogu

Archiwum Zakładowe

  • Formularz edycji teczki – formularz wyboru RWA – zwiększenie rozmiaru

Finanse

  • Ewidencja dokumentów finansowych. Kolumny: Adres sprzedawcy/nabywcy – dodanie nr lokalu
  • Import/Eksport faktur z Optima. Uzupełnienie: <WALUTA_DOK><![CDATA[symbol_waluty]]></WALUTA_DOK>; <KATEGORIA_KD><![CDATA[Identyfikator Przedmiot koszt-sprz]]></KATEGORIA_KD>

Flota samochodowa

  • Ewidencja pojazdów. Likwidacja kolumny Marka
  • Naprawy i serwis. Znjadź – dodanie filtru: Nr rejestracyjny (pod Nr inwentarzowym)

Nieruchomości

  • Umowy najmu. Likwidacja zakładki Szczegóły

Wykonawstwo

  • Karty/Plan pracy ewidencyjne. Usuwanie zdarzeń wg operacji masowej.