fbpx

Aktualizacja 139.03

Aktualizacja 139.03

Finanse

  • Dokumenty finansowe sprzedaży. Dodanie pola Osoba upoważniona do odbioru faktury.

Wykonawstwo

  • Atrybuty alarmów. Dodanie i obsługa opcji: Wysyłaj alerty e-mail
  • Słowniki -> Pozycje kosztorysowe. Normy materiałowe – poprawa wyboru materiałów z uniwersalnego formularza drzewa. Zmiana nazwy menu na Normy. W oknie norm dodać zakładkę: Materiały z bieżącą tabelą; dodanie i obsługa zakładki Przedmioty koszt-sprz – % od wartości lub cena jedn.