fbpx

Aktualizacja 140.04

Aktualizacja 140.04

Administrator

 • Kontrahenci, Pracownicy, Logi, Historia zmian, Rejestr wysłanych maili. Optymalizacja ewidencji polegająca na ograniczeniu wyświetlanych rekordów wg ustawionego parametru w konfiguracji systemu. Komunikat: „Nie wyświetlono wszystkich danych z powodu przekroczenia dopuszczalnego zakresu. Zmień zapytanie na bardziej precyzyjne”.
 • Kontrola licencji czasowych podczas logowania
 • Słowniki – Kalendarze. Wydruk wniosku urlopowego. Identyfikacja rodzaju urlopu.

Finanse

 • Ewidencje: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe, Koszty/Sprzedaż wewnętrzne, Delegacje. Optymalizacja ewidencji polegająca na ograniczeniu wyświetlanych rekordów wg ustawionego parametru w konfiguracji systemu. Komunikat: „Nie wyświetlono wszystkich danych z powodu przekroczenia dopuszczalnego zakresu. Zmień zapytanie na bardziej precyzyjne”.

Flota samochodowa

 • Pojazdy, Karty floty, Raporty. Optymalizacja pobierania danych.

Informatyka

 • Optymalizacja pobierania danych.

Kancelaria

 • Sprawy, Sygnatury akt, Czynności, Dokumenty, Osoby w sprawie, Notatki, Zadania, Wydatki. Optymalizacja pobierania danych.

Magazyn

 • Operacje (górne tabele), Stany, Zamówienia (górne tabele). Optymalizacja pobierania danych

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Rozliczenia – Wyszczególnienie kosztów powierzchni wspólnej do refaktury w rozliczeniach umów najmu. Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Rozliczanie na powierzchnię wspólną wyłącznie dla rozliczenia wg metrażu.

Preliminarz

 • Historia zmian

Rejestr dokumentów

 • Optymalizacja pobierania danych.

Serwis

 • Optymalizacja pobierania danych (cztery główne zakładki)

Telefony

 • Aktywacje, Urządzenia, Raporty. Optymalizacja pobierania danych.

Wykonawstwo

 • Formularz Protokół odbioru. Opcja umożliwiająca dodawania zakresu zrealizowanego z automatyczną akceptacją.
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzne. Sumy w pierwszym wieszu Fixed
 • Oferty, Budowy, Zlecenia dla podwykonawców, Zakres zrealizowany, Protokoły odbioru podwykonawców, Protokoły odbioru inwestorów, Karty pracy -> Karty pracy. Optymalizacja pobierania danych

Zasoby

 • Zasoby, Naprawy i serwis, Protokoły przekazania, przesunięcia i likwiadacji. Optymalizacja pobierania danych.