fbpx

Aktualizacja 142.05

Aktualizacja 142.05

Finanse

 • Dekretacja dokumentów finansowych. Dodanie i obsługa edytowalnej kolumny Ilość
 • Eksport faktur do OPTIMA. Dekretacja przechodzi jako kwoty dodatkowe – dodać nazwę pozycji dekretacji do <OPIS_KD>
 • Eksport faktur do OPTIMA. OPTIMA nie przyjmuje w następujących przypadkach: jeżeli forma płatności: przedpłata, za pobraniem; jeżeli faktura nie ma opcji Zapłacono. 
 • Import faktur z MS Excel. Modyfikacje

Flota samochodowa

 • Raport Tankowanie paliwa. Dodanie kolumn: Założone spalanie benzyna [l/100 km], Założone spalanie gaz [l/100 km], Założone spalanie ON [l/100 km], Założone spalanie benzyna [l/mtg], Założone spalanie gaz [l/mtg], Założone spalanie ON [l/mtg
 • ProEdit    Pole <<ProEdit>>. Jeżeli jest wartość kwotowa to po wpisaniu i wyjściu z pola powinna ustawić się wartość w formacie kwotowym np: 800,00

Wykonawstwo

 • Dodanie faktury kosztowej z poziomu budowy – po dodaniu zakresu zrealizowanego kilku pozycji w pozycji faktury jest tylko jedna pozycja sumaryczna a powinno być kilka pozycji
 • Dodanie i obsługa uprawnienia w ramach modułu Wykonawstwo: Karty pracy – dostęp do innych zasobów i pracowników (WYK_KPI). Pracownik nie posiadający tego uprawnienia ma dostęp tylko do siebie jak i swoich zasobów zarówno w miesięcznej jak i ewidencyjnej karcie pracy. Procedura TMP ustawiająca to uprawnienie użytkownikom, którzy posiadają uprawnienie: Karty pracy miesięcznie – edycja. 
 • Zasób budowy typu inny. Podczas generacji protokołu w tabeli podstawia nieprawidłowego i przy generacji faktury kosztowej nie podstawia się kontrahent z protokołu

Zasoby

 • Formularz edycji zasobu. Usprawnienie pola <<DateTimePicker>>.
 • Obliczanie kosztów rzeczywistych zasobów w kartach pracy. Uwzględnienie Ilości.