fbpx

Aktualizacja 145.02

Aktualizacja 145.02

Administrator

 • <<PopupMenuSG>> Zaznacz/Odznacz wszystkie – skróty klawiszowe: Ctrl+A/Z
 • Dodanie kolumny Indeks
 • Kontener załączników. Usuń załącznik – jeżeli dany załącznik jest podpięty pod kilka rekordów to pytanie: „Dany załącznik jest skojażony z kilkoma rekordami” <<Button>> Usuń załącznik mimo wszystko, Odłącz załącznik tylko od beżącego rekordu. 
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Dodanie filtrów: <<Edit>> Identyfikator, <<CheckBox>>: Posiada E-mail, Posiada Nr telefonu. Dodanie kolumn: E-mail, Nr telefonu, Identyfikator

Archiwum Zakładowe

 • Migracja: Z MIEJSCA: Konfiguracja – Parametry archiwum – Konfiguracja importu spisów zdawczo-odbiorczych DO MIEJSCA: Konfiguracja – Ustawienia programu (jako nowa zakładka)

Finanse

 • Ewidencja faktur – Znajdź. Nowa zakładka Dekretacja do której migrują wraz z zamianą na uniwersalne pole wyboru <<ProShape>> zakładki: Zadania, Zasoby, Nieruchomości
 • Modyfikacja eksportu/importu do pliku SYMFONIA – Finanse i księgowość
 • Wydruk dokumentu finansowego rozliczającego zaliczki. Dodanie: Razem po rozliczeniu zaliczek. Słownie powinna dotyczyć pozostało do zapłaty a nie całej wartości faktury.
 • Zapisy kasowo-bankowe. Import wyciągów bankowych w formacie MT940

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo -> Pozycje tankowań – formularz. Dodanie pola <<Memo>> Uwagi + kolumna. Przeliczanie w górę (Wartości netto, Ceny jedn. na podst Ilości litrów i stawki VAT %) po wpisaniu wartości brutto
 • Raport Tankowanie paliwa. Dodanie kolumny <<ColCheck>> domyślnie zaznaczonej z opcją Zaznacz/Odznacz wszystkie. Sumy i średnie przenieść do wiersza Fixed. Sumy i średnie naliczane tylko do wierszy zaznaczonych <<ColCheck>>. Dodanie kolumny Uwagi.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – zakładka Wyposażenie – dodanie kolumny <<ColCheck>>. Kopiuj/Wklej wyposażenie wg operacji masowej
 • Odczyty liczników. Jeżeli poprzedni odczyt był do dnia N – to następny odczyt jest od dnia N+1. Zastosować w odczytach, rozliczeniach, oraz przy generacji dokumentów finansowych.

Preliminarz

 • Alerty czasowe w postaci wyskakujących okien
 • ProStringGrid    Drukuj tabelę – pod tytułem kwerenda
 • Sumy wg operacji masowej – jeżeli nie ma żadnego zaznaczonego to sumuje wszystko
 • Rejestr dokumentów    Ustawienia – Pocztowa książka nadacza – Adresat wg: dodanie następnego pola <<ComboBox>> Pracownik z zakresem: Pracownik 1, Pracownik 2, Pracownik 3, Pracownik 4. Jeżeli są ustawione dwa pola to wydruk w pocztowej książce nadawczej jednego z ustawionych: kontrahenta lub pracownika – w zależności który jest wypełniony. Jeżeli jest dwóch wypełnionych to wyższy priorytet ma kontrahent.
 • Ustawienia. Dodanie sekcji Nalepki adresowe: <<Edit>> Szerokość, <<Edit>> Wysokość, <<CheckBox>> Drukuj ramkę

Telefony

 • Bilingi – Pozycje – edycja limitu kwotowego
 • Raport Anomalie – jeżeli nie ma określonego limitu kwotowego dla aktywacji to nie powinna pojawiać się taka pozycja w raporcie anomalii.
 • Raporty: Raport przekroczeń, Anomalie – zamiana typu pola filtru jednostki organizacyjnej na uniwersalne pole wyboru z drzewa <<ProShape>> z możliwością zaznaczenia/odznaczenia kilku wg podrzędnych

Wykonawstwo

 • Ewidencja budów/ofert. Kolumna: „Zakończenie prac wykonawcy” powinna uwzględniać tylko zasoby budowy typu kontrahent
 • Raport: Czasochłonność pracowników. Zmiana nazwy na Czasochłonność zasobów z możliwością prezentacji wszystkich źródeł zasobów: Pracownicy, Zasoby, Nieruchomości, Podwykonawcy. Kompozytor umożliwiający określnie jakie kolumny mają być w raporcie spośród: Stawka, Zdarzenia, Ilość dni pracy łącznie, Suma godzin, Wartość, Godziny normalne, Nadgodziny 50%, Nadgodziny 100%, Wartość. Obok numeru budowy dodać temat.

Zasoby

 • Protokoły: przekazania, przesunięcia, likwidacji. Kompozytor kolumn wydruku w menu: Gospodarka zasobami -> Ustawienia.