fbpx

Aktualizacja 145.06

Aktualizacja 145.06

Finanse

 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Wymagane podanie przyczyny korekty faktury. Podczas dodania faktury korygujęcej jeżeli w polu Wyszczególnienie nie ma żadnego ciągu znaków to komunikat: „Wymagane podanie przyczyny korekty w polu Wyszczególnienie” – dopóki nie zostanie podana przyczyna nie można zapisać formularza.
 • Formularz dokumentu finansowego sprzedaży/zakupu – zakładka główna – dodanie pola <<ProShape>> Budowa (pod Procesem EOD). Automatyczna dekretacja na wybraną budowę.
 • Wydruk faktury sprzedaży korygującej. Wydruk daty sprzedaży analogicznie jak w zwykłej fakturze

Magazyn

 • Budowy -> Materiały -> Zestawienie materiałów. Kolumna Ilość do zwrotu – wg rozliczenia materiałów
 • Ustawienia – EOD – Dodanie Osoby sporządzającej zamówienie
 • Zamówienia materiałowe zewnętrzne – wydruk – kompozytor kolumn

Nieruchomości

 • Ewidencja lokali. Zmiana nazwy kolumny Stawka za m2 -> Stawka czynszowa. Dodanie kolumn: Stawka eksploatacyjna, Stawka powierzchnia wspólna, Opłata za powierzchnię wspólną.

Preliminarz

 • Dodanie słownika Priorytet z wyborem koloru tła itp.
 • Synchronizacja z MS Outlook. Obsługa wersji: 2007, 2010 i wzwyż.
 • Zakładka Dzień – obok tabeli dodanie splittera i Gantt wg godzin od… do…

Wykonawstwo

 • Kosztorys. Dodanie <<PopupMenu>> Edytuj -> kwota powykonawczo.