fbpx

Aktualizacja 147.01

Aktualizacja 147.01

Administrator

 • Kalendarze – Wklej wg operacji masowej
 • Konsola SQL. Konfigurator zapytań na potrzeby raportów
 • Kontener załączników. Dodanie funkcji <<PopupMenu>> Wyślij jako załącznik e-mail
 • ProStringGrid -> Eksport -> Drukuj. 1) do tytułu dodać datę i godzinę, 2) nagłówek: nazwa firmy, adres, linia pozioma 3) format wydruku nr strony: Strona 1/N, 4) wybór orientacji wydruku: pionowy, poziomy 5) wybór części kwerendy do wydruku.
 • Ustawienia. Max wielkość załącznika – migracja do okna Ustawienia

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Budowa powiązana z EOD – załączniki z teczki budowy widoczne w załącznikach spraw EOD oraz w zadaniach EOD – zakładka Szczegóły – Dokumenty
 • e-EOD/aplikacja – po wpisaniu uwag do zadania sprawy powiązanej z budową – automatyczne dodanie tej uwagi do budowy w zakładce Uwagi z wypełnieniem autora i godziny generacji uwagi.
 • e-EOD/aplikacja – Sprawy/Zadania – dodanie kolumn: Uwagi do problemu zgłoszenia serwisowego, Uwagi do statusu zgłoszenia serwisowego, Nieruchomość zgłoszenia serwisowego, Czas realizacji zgłoszenia serwisowego, Czas dojazdu zgłoszenia serwisowego.

Finanse

 • Dekretacja kwoty VAT nie podlegającej odliczeniu (np. w przypadku faktur za flotę samochodową jest 50% VAT w koszty)
 • Dokumenty finansowe. Szablony Płatności – zmiana nazwy na: Szablony (również Finanse -> Słowniki -> Szablony). <<PopupMenu>> Zdefiniuj płatność -> Zapisz jako szablon. Formularze dodania/edycji dokumentów finansowych – przeniesienie pola Szablon na samą górę w pierwszej zakładce – pole szablonu widczne gdy są zdefiniowane szablony (pole ComboBox posiada co najmniej jedną pozycję), obsługa TabOrder.
 • Ewidencja dokumentów finansoowych. Edytuj -> Dekretacja zbiorczo – obsługa <<GroupBox>> Zamień  – zamień XXX na YYY – dla: przedmiot koszt-sprz, pracownik, jednostka organizacyjna, zasób, budowa, nieruchomość, konto księgowe.
 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumny: Nazwa najmłodszego załącznika
 • Ewidencja kaucji z możliwością dodawania i edycji. Formularz edycji kaucji – dodanie uniwersalnego pola wyboru Dokument finansowy. Rejestr: dane dokumentu, budowa, dane kaucji
 • Ewidencje dokumentów finansowych – Otwórz -> Naprawy i serwis
 • Formularz dekretacji dokumentu finansowego – wybór pozycji – dodanie kolumny: Kwota netto, Kwota VAT, Kwota brutto
 • Formularz Znajdź fakturę – dodanie filtru: <<DateTimePickerCheck>> Data wpisu od… do…
 • Kaucje – obsługa procent od wartości netto/brutto
 • Schematy księgowań – modernizacja
 • Sprzedaż i Koszty wewnętrzne – obsługa numeracji analogicznie jak w pozostałych dokumentach finansowych
 • Sprzedaż i koszty wewnętrzne – statusy z legendą analogicznie jak w pozostałych dokumentach finansowych

Flota samochodowa

 • Raport: Tankowanie paliwa – kolumny: Przebieg od ostatniego tankowania [km], Przebieg  od ostatniego tankowania [mtg] – wg produktu (paliwa)

Kadry i Płace

 • Lista płac. Eksport do MS Excel – wartości kwotowe w formacie liczbowym

Magazyn

 • Numeracja zamówień materiałowych zewnętrznych/wewnętrznych – dodanie składnika: Nr budowy. Cykl numeru – dodanie: Budowa
 • Operacje: PZ, WZ, PW, RW, ZW, MM, Remanent – formularze i ewidencja. Dostęp do magazynów wg dostępu do jednostek organizacyjnych w ramach modułu Magazyn. Jeżeli magazyn nie ma określonej jednostki organizacyjnej to wszyscy do niego mają dostęp. Wyjątek: uprawnienie Magazyn – Administrator – Wywołanie ma bezwarunkowy dostęp do wszystkich magazynów.

Nieruchomości

 • Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – formularz Rozlicz koszty – dolna tabela Nieruchomości – obsługa: Eksport -> Drukuj
 • Umowy eksploatacyjne. Okres trwania umowy – analogicznie jak w umowach najmu
 • Umowy najmu. Lokale w ramach umowy – zmiana stawki VAT – możliwość wpisania ciągu znaków – np: zw. Obsługa podczas wystawiania faktur w rozliczeniach i naliczeniach

Rejestr dokumentów

 • e-Rejestr dokumentów w przeglądarce internetowej

Wykonawstwo

 • Budowy -> Sprzedaż i koszty. Niezależna kompozycja kolumn dla sprzedaży i kosztów
 • Budowy – Materiały – Kolumna Pozycja kosztowa – dokładna identyfikacja numerów.
 • Dokumenty finansowe kosztowe/sprzedażowe zadekretowane na budowę – formularz kaucji – Kwota oraz Termin zwrotu – inicjalizowane wg umowy ramowej z podwykonawcą/inwestorem – pola: Kwota gwarantowana, Termin gwarancji
 • Formularze zamówień materiałowych zewnętrznych/wewnętrznych – edycja przypisanej pozycji kosztorysowej poprzez dwuklik na komórce tabeli
 • Import kosztorysu z pliku MS Excel. Automatyczna generacja materiałów wg norm materiałowych
 • Kosztorys. Generuj materiały na podstawie kosztorysu – zmiana etykiety na: Aktualizuj materiały na podstawie kosztorysu – jeżeli z daną pozycją kosztorysową jest powiązany jeden materiał to edytujemy go wg kosztorysu, jeżeli nie ma materiału powiązanego z daną pozycją kosztorysową to dodajemy materiał.
 • Raport: Czasochłonność zasobów. Zamiast wyboru miesiąca i roku – okres od dnia do dnia. Nie wyświetlać zasobów dla których Suma godzin = 0.
 • Teczka budowy. Definiowanie dodatkowych pól
 • Zasoby budowy – formularz edycji zakresu zrealizowanego – pozycje dodane w pierwszych wierszach z tłem stonowanym żółtym

Zasoby

 • Formularz Znajdź zasoby/pojazdy/karty floty/telefony/IT – pod filtrem Asortyment dodanie filtru: <<Edit>> Nazwa asortymentu