fbpx

Aktualizacja 150.01

Aktualizacja 150.01

Administrator

 • Kontener załączników. Wyświetlanie nazwy pliku bez pieczątki czasowej.
 • Okno główne – menu główne i drzewa – nieaktywne pozycje niewidoczne

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • e-EOD. Po zmianie stanu zadanie nie powinno znikać z listy
 • Sprawy, Zadania. Po usunięciu nie odświeżać wszystkich pozycji tylko wg zadanego filtru.

Finanse

 • Delegacje. Formularz dodania delegacji – pole Delegowany w formie uniwersalnego formularza wyboru pracownika <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku pracowników – po zatwierdzeniu dla każdego wybranego pracownika utworzy się nowa delegacja. W formularzu edycji prezentacja delegowanego pojedynczo.
 • Dokumenty finansowe – Znajdź – filtry kontrahentów jako <<ProShape>>
 • Dokumenty finansowe. Pola dodatkowe.
 • Formularz dokumentów finansowych – zakładki: Pozycje, Materiały. Podsumowanie kolumn. Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiał – dodanie opcji <<PopupMenu>> Edytuj PZ
 • Formularz faktury sprzedaży – zakładki: Pozycje, Materiały – dodanie kolumny Lp
 • Formularz kosztu wewnętrznego – pole Szablon – Tab: po Zmień powinno być: Wklej dane 
 • Formularze dodania dokumentów finansowych – generacja numeru dopiero po wyjściu z pola data a nie przy każdej zmianie w polu daty: rok, miesiąc, dzień
 • Import kosztorysów z plików. Nie uwzględnianie opcji: Automatycznie naliczaj budżet pozycji kosztowych… poprzez obsługę nowej flagi IMPORT identyfikującej importowane pozycje. Po zaimportowaniu nulowanie flagi..
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzna – import/eksport MS Excel
 • Raport: Płynność finansowa. Dodanie funkcjonalności analogicznie jak w Analizie finansowej: Przejdź do dokumentu.

Księgowość

 • Fomularz Schematy księgowań – dodanie opcji Zaznacz/Odznacz wszystko

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe – kompozycja kolumn
 • Formularz PZ – po funkcji Insert gdy kursor przejdzie do komórki Ilość – miżliwość wpisania wartości z kalwiatury.
 • Formularz WZ – tabela Materiały na magazynie – dodanie menu: Obroty materiałowe
 • Generacja dokumentów MS Excel dla zamówień wewnętrznych
 • Indeks materiałów – wyświetlanie ceny jednostkowej w drzewie: w nawiasie i z walutą
 • Indeks materiałów – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Jest na stanie magazynów (przed filtrem Pokaż tylko filtrowane materiały)
 • Uniwersalny formularz wyboru magazynu – dodanie funkcji Wyczyść

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – Plany – dodanie kategorii
 • Książka obiektu budowlanego – w miejsce zakładek – drzewo – jako opcja

Serwis

 • e-Serwis. Znajdź – dodanie filtru: Nieruchomość
 • Katalog usług – edycja zbiorcza – dodanie opcji Wyłącz

Wykonawstwo

 • Optymalizacja uniwersalnego formularza wyboru pozycji kosztorysowej budowy
 • Słowniki – Stany ofert i budów – obsługa opcji Nieaktywny.
 • Słowniki: pozycji kosztorysowych, indeksu materiałowego. Poprawa ergonomii scalania pozycji – powinna być możliwość zaznaczenia CheckBox dowonej liczby pozycji i jedno polecenie menu: Scal zaznaczone pozycje do  danej pozycji. W słowniku pozycji kosztorysowych wybór pozycji docelowej podczas importu kosztorysu z plików zewnętrznych (analogicznie jak w indeksie materiałowym) 
 • Uniwersalny formarz wyboru budowy – dodnie kolumny Nr oferty (za Nr budowy), wyszukiwanie wg nr oferty
 • Zakładka Materiały – Zestawienie materiałów – dodanie kolumny: Różnica wartości rzeczywistej – planowanej
 • Zmiana etykiet: Karta pracy -> Wypełnij kartę pracy, Zestawienie kart pracy