fbpx

Aktualizacja 152.01

Aktualizacja 152.01

Administrator

 • Kontener załączników – blokowanie/odblokowanie do edycji i usuwania

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Powiązanie sprawy EOD z budową i pozycją kosztorysową
 • Zadania – rozpoczęcie procesu od nowa

Finanse

 • Formularze dokumentów finansowych – Pozycje – po dodaniu nowej pozycji zczytanie Jedn. miary z poprzedniej pozycji
 • Import-Eksport dokumentów finansowych z OPTIMA – adaptacja do wersji 2016
 • Towary i usługi

Księgowość

 • Dziennik księgowań
 • Zestawienia księgowe

Nieruchomości

 • Liczniki w ramach umowy najmu – w przypadku gdy licznik dotyczy kilku lokali to likwiadacja ograniczenia, że te lokale muszą należeć do jednej umowy.  
 • Rozliczanie kilku umów eksploatacyjnych wg tego samego odczytu licznika 
 • Umowy eksploatacyjne – Formularz Rozlicz koszty – tabela odczytów liczników – sumowanie kolumny Zużycie z uwzględnieniem opcji Sumuj zaznaczone

Preliminarz

 • Zmiana nazw: Termin na: Termin wykonania, Temat na: Temat zadania.

Wykonawstwo

 • Formularz edycji materiałów budowy – obsługa komunikatami potwierdzającymi próby zamknięcia okna: Esc, X, Anuluj, Alt+F4 itp.
 • Kosztorys. Sumowanie kolumn Ilość i Zakresy – w FixedRow oraz w kartegoriach i obszarach

Zasoby

 • Asortyment – edycja – możliwość zmiany rodzaju produktu bez względu na to czy asortyment ma podpięty zasób
 • Asortyment. Formularze: kategorii, asortymentu – pole wyboru kategorii – zamiast <<ComboBox>> zastosować <<ProShape>> z możliwością wyboru z drzewa
 • Formularz edycji asortymentu – dodanie pola <<Edit>> Waga [kg]. Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumn z sumowaniem Fixed: Waga jednostkowa [kg], Waga całkowita [kg] {=Waga jednostkowa * Ilość}