fbpx

Aktualizacja 163.01

Aktualizacja 163.01

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Kilka spraw EOD do jednego dokumentu. Dokumenty finansowe, Rejestr dokumentów – dodanie <<PopupMenu>> Rozpocznij sprawę EOD – funkcja dostępna również w zakładkach Szczegóły EOD. Funkcja Otówrz sprawę EOD z poziomu dokumentów powinna otwierać wszystkie sprawy do których jest podpięty dany dokument pod warunkiem, że użytkownik ma dostęp do danej sprawy
 • Rejestr dokumentów. Jeżeli dokument jest podpięty pod sprawę EOD z zadaniem z opcją Dekretacja faktury lub dokumentu – to wymóg dekretacji analogicznie jak w fakturach – dokument powinien mieć co najmniej jeden wpis dekretacji

Finanse

 • Analiza finansowa. Dla MPK = Zasoby – dodanie kolumn: Jednostka organizacyjna, Kontrahent (za kolumną Użytkownik.
 • Budowy – Raporty -> Analiza finansowa, Cashflow. Wg operacji masowej
 • Cashflow. Dodanie sekcji RAZEM
 • Cashflow. Dodanie tematu budowy do numeru budowy
 • Faktury kosztowe. Odwrotne obciążenie.
 • Formularz Wybór zapisu kasowo-bankowego – layout filtrów wg zalogowanego
 • Koszty wewnętrzne. Drukuj -> Pieczątkę kosztową
 • Rachunki, Noty obciążeniowe. Analogicznie jak w fakturach dodanie menu: Drukuj -> pieczątkę kosztową
 • Wydruk faktury sprzedaży. Opcja wydruku kursu waluty pod fakturą

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Obsługa kosztów wewnętrznych analogicznie jak faktur
 • Import tankowań. Jeżeli jest zaznaczona opcja: Automatycznie generuj RW z magazynu – to ceny powinny być wg RW
 • Pojazdy. Terminy: AC, OC, przegląd techniczny. Ustawienia – adresaci alertów do wszystkich pojazdów lub w ramach jednostek organizacyjnych.

Magazyn

 • Dokumenty magazynowe. Usuwanie wg operacji masowej
 • Formularz zamówienia zewnętrznego: zamiana miejscami pól Memo, dodanie Splittera
 • Formularze magazynowe – pola pracowników i magazynów w formie uniwersalnego formularza wyboru z zachowaniem wszystkich dotychczasowych interakcji
 • Formularze magazynowe (PZ, WZ, RW, ZW, PW, MM) – jeżeli użytkownik ma dostęp tylko do jednego magazynu to inicjalizacja pól wyboru magazynu tym magazynem.
 • Formularze: WZ, RW. Po wykonaniu każdorazowej funkcji Wydaj – czyszczenie filtrów: KTM, Materiał
 • Indeks materiałowy. Nadawanie dostępu do kategorii wraz z materiałami danej kategorii
 • Indeks materiałów – formularz – pole Przedmiot koszt-sprz – dodanie opcji <<CheckBox>> Uaktualnij we wszystkich nieuzupełnionych pozycjach – materiały budowy, dekretacja dokumentów finansowych
 • Materiały na magazynach – opcja wydruku unikatowego z wyszczególnieniem chronologicznym dostaw
 • Obroty materiałowe – Szczegóły – dodanie kolumny Stan na magazynie
 • Obroty materiałowe – Szczegóły: obsługa MM, dodanie kolumny: Indeks dokumentu
 • RW, WZ bezpośrednio na budowę – jeżeli dodajemy nowy materiał, którego nie ma w zestawieniu budów to możliwość ustawienia <<ColCheck>> Materiał inwestora. Stany -> Materiały na budowach – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Materiał inwestora
 • RW. Znajdź – jeżeli wyszukujemy wg nazwy materiału to ten sam RW pojawia się kilka razy. Poprawa
 • Stany – Materiały planowane
 • Wydruk zamówienia zewnętrznego. Dodanie tekstu bez etykiety z pola Uwagi
 • Zamówienia materiałowe wewnętrzne – pozycje. Jeżeli zostało wygenerowane zamówienie do dostawcy to <<ColCheck>> nieaktywny – w poprzednich wersjach tak było
 • Zamówienia materiałowe wewnętrzne/zewnętrzne. Obsługa nowego statusu: Anulowane

Nieruchomości

 • Lokale. Wszystkie wartości w formacie numerycznym. W przypadku wielu umów dla jednego loikalu – sumowanie wg waluty domyślnej
 • Zdalny odczyt liczników

Preliminarz

 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel z uwzględniniem dodatkowych pól
 • Import z pliku MS Excel, OpenOffice

Rejestr dokumentów

 • Formularz Dekretacja dokumentu – dodanie funkcji <<PopupMenu>>: Ustaw we wszystkich pozycjach, Ustaw tylko w pustych pozycjach
 • Formularz dekretacji dokumentu. Możliwość wyboru kilku pozycji w polach: Budowa, Pracownik, Nieruchomość, Dokument, Dokument finansowy, Zasób

Wykonawstwo

 • Budowy – Znajdź – zakładka Materiał – dodanie pola <<ProShape>> Materiał – wybór z indeksu materiałowego z możliwością wyboru wielu – wyszukuje budowy na których jest dany materiał lub materiały
 • Import kosztorysu z plików MS Excel. Id nieobowiązkowe, jeżeli nie ma Id to identyfikacja wg nazwy
 • Okno Uzupełnij kartę pracy – dodanie wiersza: Ilość godzin nocnych
 • Po wypełnieniu karty pracy – jednostka organizacyjna wg budowy.
 • Procedura SQL wyświetlająca zbiorczo (unikatowo) pozycje kosztorysowe ze wszystkich budów. Parametry wejściowe: data_założenia_budowy_od, data_zalozenia_budowy_do, indeks_inwestora_budowy. Dane wyjściowe: nazwa_pozycji_kosztorysowej, ilość_wg_kosztorysu.
 • Roboczogodziny – Wskaźnik wydajności
 • Zestawienie kart pracy – Znajdź – Budowa – możliwość wyboru wielu

Zasoby

 • Naprawy i serwis. Załączniki
 • Podczas likwidacji zasobu rozbudowa zapytania o preliminarz: dodanie opcji: <<RadioButton>> Pozycje niewykonane ustaw jako wykonane, <<RadioButton>> Usuń pozycje niewykonane, <<CheckBox>> Usuń powiadomienia pozycji niewykonanych.