fbpx

Aktualizacja 215.01

Aktualizacja 215.01

ModułZadanie
AdministratorKompozytor kolumn. Przypisz kompozycję do wybranych użytkowników / wszystkich użytkowników. Opcja dostępna do użytkowników będącymi opiekunem modułu Administrator
Archiwum ZakładoweFormularz dokumentacji technicznej – pole: Data opracowania projektu – zmiana typu pola Rok na Edit
Podrodzaje spisów DA
FinanseCashflow. Znajdź – zamiana opcji Kwartalnie na pole <<ComboBox>> Skala czasu {dzień, miesiąc, kwartał}. Jeżeli nie ma wybranego żadnego MPK to raportowanie sumy wszystkich wartości
Faktury, Naliczenia. Wyślij e-fakturę. Formularz przejściowy z podaniem terminu wysyłki oraz opcją domyślną: Teraz
Faktury. Zmiana typu numeru RR ze smallint na integer
Formularz faktury kosztowej – zakładki: Pozycje, Materiały – dodanie opcji <<CheckBox>> Licz od wartości netto
Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – pole daty Zapłacono – nie wyświetlać gdy faktura jest uregulowana z nadpłatą
Stany – Materiały na magazynach – Znajdź – w polu wyboru magazynu widok w drzewie również regałów i półek
Wydruk faktury – Pozycje – kolumna Kurs – jeżeli waluta pozycji jest zgodna z walutą faktury to nie umieszczać informacji o kursie
Wydruk pieczątki kosztowej faktury. Uwzględnienie powiązanych dokumentów magazynowych: kosztowe MA na minus, WN na plus, sprzedażowe odwrotnie
Wyszukiwanie faktur. Likwidacja unionów
KontrahenciKontrahenci. Import z pliku – obsługa danych dodatkowych
MagazynAutomatyczna generacja spraw EOD wg zamówienia wewnętrznego tylko wtedy gdy zwalnia się bufor
Dodanie nowego uprawnienia w ramach modułu Magazyn: Edycja numerów dokumentów magazynowych. Obsługa w formularzach dokumentów i zamówień magazynowych w trybie edycji
Formularz indeksu materiałowego – dodanie pola: Miniatura. Okno indeksu materiałowego, Uniwersalny formularz wyboru indeksu materiałowego – podgląd miniatury zdjęcia.
Formularz PZ – Pozycje – dodanie kolumny Dodatkowe informacje, zaczytane z zamówienia zewnętrznego do dostawcy
Formularz RW – pole wyboru zamówienia wewnętrznego – możliwość wyboru kilku zamówień. Generacja niezależnego RW dla każdego zamówienia
Indeks materiałów – wstaw/dodaj dostawców wg operacji masowej
PZ – Pozycje – dodanie kolumn: Nr budowy, Temat budowy
PZ – Pozycje – dodanie kolumny: Uwagi zamówienia (analogicznie jak w formularzu edycji PZ)
PZ wg zamówienia zewnętrznego – kolejność materiałów wg zamówienia
Rezerwacje – Pozycje – dodanie kolumn: Regał, Półka
Stany materiałowe – dodanie kolumn: Nr producenta, Producent. Znajdź.
Ustawienia – e-zamówienie – dodanie pola ComboBox: Konto do wysyłania e-zamówień. Jeżeli nie ma ustawionego to wysyła z domyślnego
Ustawienia – Zamówienia wewnętrzne, Zamówienia zewnętrzne. Ustawienie adresatów alertów mailowych o nowym zamówieniu uwzględniający wielofirmowość
WZ, RW na zamówienie wewnętrzne – kolejność materiałów wg zamówienia
Zamówienia zewnętrzne – Pozycje – Otwórz -> zamówienie wewnętrzne, przyjęcia zewnętrzne PZ
Zamówienia zewnętrzne – Pozycje -> PopupMenu: Filtruj – formularz CheckListBox Status
Zamówienia zewnętrzne – Znajdź – zmiana typu filtra Nr budowy na uniwersalny formularz wyboru budowy
NieruchomościJeżeli dodajemy korektę do faktury powiązanej z rozliczeniem najmu to automatyczna zmiana wartości w rozliczeniu
Raport Rozliczenie eksploatacji. Dodanie pola Kwerenda z zapamiętywaniem filtrów
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumenty finansowe – Dodaj/Wstaw – kontrola dostępu wg: faktur, rachunków, dokumentów wewnętrznych
Umowy najmu – import z pliku – dodanie kolumn: Wynajmujący – identyfikator, Najemca – identyfikator
Umowy najmu – formularz rozliczenia – po odznaczeniu pozycji od rozliczenia, które już posiada fakturę komunikat: „Nie można odznaczyć pozycji rozliczenia powiązanego z fakturą”
SerwisEwidencja zgłoszeń serwisowych. Poprawa wartości w kolumnach: Koszt robocizny, Wartość usługi
WykonawstwoKosztorys z poziomu Oferty – dodanie kolumn: Cena jedn. wg umowy, Wartość wg umowy, Budżet wg umowy. Kosztorys z poziomu Budowy – dodanie kolumn: Cena jedn. wg oferty, Wartość wg oferty, Budżet wg oferty.
Wydruk protokołu odbioru. Zamiast Zamawiający – Zleceniodawca. Dodanie Daty i podpisu
Wydruk zlecenia. Zamiast Zleceniobiorca – Wykonawca
Wykonawstwo – Ustawienia – Alerty – Ogólne – Zakończenie zadania rozbite na dwie pozycje: Termin dokumentacji projektowej, Termin wykonawstwa. Dodanie nowych pozycji: Termin aneksu, Planowana data sprzedaży. Formularz definiowania alertu – dodanie pola wyboru pracownika z możliwością wyboru wielu.
ZasobyAsortyment. Obsługa miniaturek
Zmiana użytkownika zasobu powinna być uwzględniona w historii zmian