fbpx

Aktualizacja 229.01

Aktualizacja 229.01

AdministratorProStringGrid. Poprawa sumowania kolumn gdy minus jest za liczbą (np w jednostce miary)
StringGrid. Wygląd – Kolor komórki – formularz – dodanie opcji CheckBox: dla całej kolumny
Archiwum ZakładoweFormularze Znajdź w spisach zdawczo-odbiorczych oraz ewidencji dokumentacji. Interakcja pola Komórka organizacyjna wg Jednostki organizacyjnej.
Wszystkie formularze edycji i znajdź – pola daty – format krótki
FinanseCashflow. Kolory zielone bardziej stonowane
Cashflow. Znajdź – dodanie filtru CheckBox Przedmioty koszt-sprz. Bez tego filtru w raporcie nie ma wyszczególnień przedmiot koszt-sprz
Dokumenty finansowe. Jeżeli jest wpis w rejestrze płatności to blokada usuwania na poziomie bazy danych. Płatności zbiorczo – możliwość anulowania płatności. Obsługa komunikatów w aplikacji
Ewidencja dokumentów finansowych. Jeżeli system rozpozna, że użytkownik ma zrestartowane filtry lub nie ma ich ustawionych to przed otwarciem ewidencji otworzy się formularz Znajdź
Ewidencja faktur. Dodanie PopupMenu: Otwórz -> fakturę z zaliczkami
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – dodanie opcji <<CheckBox>> Blokuj wprowadzanie dokumentów z przyszłą datą sprzedaży i wystawienia
Formularz faktury sprzedażowej – Osoba wystawiająca. Kontrola inicjalizacji wg sprzedawcy i kontrahenta pracownika
Integracja z drukarką fiskalną Novitus Bono Online cz. 1
Integracja z drukarką fiskalną Novitus Bono Online cz. 2
Kasa i Bank. Zapisy. Ogranicz dostęp. Analogicznie jak w fakturach
Kompensaty. Wydruk nagłówka i stopki
Rachunki. Zastosowanie opcji automatycznego kopiowania organiczenia dostępu
Kadry i PłaceWyzwalacz aktualizujący karty pracy wg RCP o określonej godzinie
MagazynEwidencja RW – Pozycje – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa
Formularz PZ. Zamień materiał – po wykonaniu tej funkcji nie powinno czyścić zaznaczonych już pozycji.
Formularz RW. Materiały zamówione niezrealizowane – default
Formularz zamówienia wewnętrznego/zewnętrznego – pozycje – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
Formularze: RW, WZ na budowę/zamówienie wew. Zmiana nazwy kolumny: Ilość zamówiona na: Ilość wymagana
Indeks materiałów. Edycja zbiorcza. Obok pól: Cena jednostkowa zakupu, Cena jednostkowa sprzedaży – dodanie pól Edit z możliwością wpisania również wartości ujemnej: Aktualizacja ceny [%]
Materiały na magazynach. Przenieś -> RW. Formularz RW wypełniony automatycznie docelową budową oraz materiałem wydanym tym wskazanym
PZ. Okno i formularz. Pozycje materiałowe. Dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa
Raport: Bilans materiałów. Wykaz dokumentów w których nastąpiła zmiana ceny jednostkowej
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Materiały – wymagane podanie pozycji kosztorysowej. Uwzględnienie w: formularzu zestawienia materiałów budowy (wersja zbiorcza i pojedyncza), dodanie materiału do zestawienia z poziomu formularzy zamówień i dostaw
Zamówienia materiałowe wewnętrzne. Możliwość zmiany budowy
Zamówienia materiałowe wewnętrzne/zewnętrzne. Kolumna pieczątki czasowej: Data generacji
NieruchomościDrzewo nieruchomości – obiekty – wiersze – możliwość wyboru jednostek rozliczeniowych – sumowanie wg podrzędnych
Ewidencja lokali. Sumowanie w kolumnie fixed jednostek rozliczeniowych
Kontrahenci – Dodaj nową instancję. Automatyczne uzupełnienie spadkobiercy kontrahenta. Automatyczna podmiana we wszystkich aktualnych i przyszłych umowach najmu. Automatyczna podmiana w niewyfakturowanym rozliczeniu eksploatacji
Raport Rozliczenie eksploatacji. Znajdź – Nieruchomość – jeżeli wybierzemy tylko obiekt to filtrowanie wg wszystkich lokali tego obiektu z uwzględnieniem wszystkich podrzędnych
Rejestr dokumentówSłowniki – Rejestry dokumentów – Powiąż z teczką budowy – formularz wyboru pola z teczki budowy – dodanie CheckBox Aktualizuj istniejące dane
SerwisProtokół wykonania złoszenia – dodanie Uwag do prolemu. Protokół wykonania zgłoszenia, Protokół wykonania zdarzenia – Wyślij e-maila z protokołem. W przypadu zdarzeń automatyczne podpięcie wszystkich załączników zdarzenia do maila. Formularz pośredni e-maila (taki jak w kontrahentach)
WykonawstwoEwidencja budów. Dodanie kolumny: Koszt rzeczywisty zaliczek nierozliczonych, Koszt rzeczywisty proform nierozliczonych
Harmonogram. Ukryj pozycje wg operacji masowej
Kosztorys – Kosztorys i harmonogram MS Excel – formularz przejściowy: <<ComboBox>> Przedmiot koszt-sprz = <<Edit>> Komórka * <<ComboBox>> Przedmiot koszt-sprz
Kosztorys – Wartość do sprzedania dla kategorii – zamiast sumowania powinna być wg formuły
Kosztorys. Import z Excel. Dodanie kolumny: Ścieżka kategorii. Kategorie rozdzielone slashem. Kolumna ta ma wyższy priorytet niż dotychczasowe dwie pierwsze kolumny do identyfikacji kategorii
Kosztorys. Jeżeli kursor jest na pozycji kosztorysowej należącej do obszaru/kategorii to po otwarciu formularza dodania pozycji kosztorysowej inicjalizacja obszaru/kategorii
Kosztorys. Po usunięciu pozycji kosztorysowej kursor powinien się odświerzyć na kategorii/obszasze do którego należała usuwana pozycja
Teczka budowy. Obsługa kolumn EOD z Ewidencji faktur i Rejestru dokumentów
Wykonawstwo – Słowniki – Pozycje kosztowe – import z pliku – dodanie: Materiał (z głównego formularza edycji), Materiał wytworzony
Wykonawstwo – Słowniki – Pozycje kosztowe – import z pliku – Normy – nazwa materiału identyfikowana w sposób jednoznaczny
Zestawienie kart pracy. Kolumna: Zakres zrealizowany – tylko wartości wraz z sumowaniem FixedRow. Dodanie nowej kolumny: Jedn. miary zakresu
ZasobyEwidencje: IT, pojazdów, kart floty, telefonów, aktywacji – dodanie kolumny: Nr kodu kreskowego. Dodanie filtru Nr kodu kreskowego w formularzach Znajdź