fbpx

Aktualizacja 230.01

Aktualizacja 230.01

AdministratorGeneracja dokumentów do szablonów Excel. Standaryzacja identyfikacji pól wg SQL zamiast przypisanego numeru
Ustawienia dodatkowych pól. Dodanie 15-tu separatorów
FinanseEwidencja faktur. Dodanie wg operacji masowej MainMenu: Eksport -> Wyślij e-mail z załącznikami – otwarcie formularza e-mailowego (takiego jak w Kontrahentach) z podłączonymi załącznikami
Kaucje. Historia zmian
Kadry i PłaceKartoteki – Kalendarze – Drukuj listę obecności. Uzupełnienie zdarzeń typu nieobecności
MagazynFormularz RW. Możliwość zmiany pozycji kosztorysowych dla pozycji nieaktywnych do edycji
Formularze RW, WZ. Tabela z materiałami na stanie – dodanie PopupMenu: Ilość do wydania tak jak ilość na stanie Ctrl+W.
Magazyn – Ustawienie – Ogólne – dodanie opcji CheckBox: Materiały na magazynie – Przenieś – RW, WZ – inicjalizuj ilość wg ilości na stanie zamiast wg zamówienia
Materiały na magazynach. Przenieś -> RW, WZ – jeżeli wybrane materiały na magazynie nie jest powiązane z zamówieniem wewnętrznym to domyślna inicjalizacja opcji RadioButton: Materiały niezamówione
Ustawienia -> Zamówienia zewnętrzne/wewnętrzne – dodanie opcji CheckBox: Wymagana pozycja kosztorysowa
NieruchomościEwidencja liczników. Dodanie PopupMenu wg operacji masowej: Przypisz do umów najmu. Przypisanie wg nieruchomości powiązanej z umową najmu
Import nieruchomości z pliku. Rodzaj lokalu automatycznie uzupełniany w słowniku
Naliczenia – Pozycje – dodanie PopupMenu: Otwórz rozliczenie -> formularz
Raport Rozliczenie eksploatacji. Kompozycja kolumn
Rozliczenie eksploatacji. Jeżeli nie ma ani wpłaconych zaliczek ani kosztów to nie prezentować na liście
Umowy najmu – interaktywna legenda
Umowy najmu. Dodanie kolumny: NIP najemcy, NIP wynajmującego
Umowy najmu. Schematy naliczeń. Dodanie nieobowiązkowego o wyższym priorytecie pola: Dokument finansowy
W przypadku grupowania umów wg opcji: każda usługa w oddzielnej pozycji – uwzględnienie opcji: Sumowanie pozycji wg media/usługi, Składniki odczytów na osobnych pozycjach
WykonawstwoBudowy – Wykonawstwo. Niezależne od aneksów
Formularz karty pracy – przy wyborze opcji: Odbiór nadgodzin za – inicjalizacja pola Ilość godzin = ilością odbieranych nadgodzin
Odbiór godzin nadliczbowych. Modyfikacje
Unifikacja zależności podwykonawców budowy od aneksów