fbpx

Aktualizacja 239.01

Aktualizacja 239.01

AdministratorGeneracja alertów mailowych. Wykluczenie nieaktywnych użytkowników
Plik -> e-telkombud. Modyfikacje
FinanseDodanie uprawienia w ramach modułu Finanse: Ewidencja faktur – dostęp wg prowadzącego budowę. Dostęp do faktur, które są zadekretowane na budowy w których zalogowany jest prowadzącym
Ewidencja faktur – Import/Eksport -> Saldeo. uzależnione od parametru globalnego: Finanse -> IntegracjaSaldeo
Finanse – Ustawienia – Import i eksport – Symfonia. Opis w sekcji Zapis MA netto faktur sprzedaży, Opis w sekcji MA VAT faktur sprzedaży. Do wyboru: wg nazwy konta księgowego, wg opis FK w sekcji Dokument
Kaucje. Dodanie pola Memo: Uwagi: varchar(1000)
Polecenie przelewu PLI – formularz – dodanie i obsługa tabeli faktur analogiczna jak w formularzu Płatności zbiorczo, z możliwością edycji kwoty przelewu i kwoty VAT przy płatności dzielonej
Przeliczanie kursu walut tylko wg jednego kursu. Nie aktualizujemy odwrotności do kursu pobieranego z NBP
Rozrachunki. Rejestr płatności wg filtrowanych dat
Flota samochodowaRodzaje produktów z kart floty. Obsługa: energia elektryczna
Słowniki – Części zamienne. Dodanie pola Przedmiot koszt-sprz. Uwzględnienie podczas generacji pozycji faktury wg części naprawy
Kadry i PłaceKartoteki – Pracownicy – formularz. Likwidacja kontroli pracowników o takiej samej nazwie
Kartoteki – Pracownicy. Kolor tła wg koloru jednostki org. Status: Upłynął okres zatrudnienia – ma wyższy priorytet.
Wnioski urlopowe w e-telkombud. Poprawki
Kancelariae-telkombud. Dostęp do menu: Kancelaria wg tych samych zasad co w aplikacji
KontrahenciFormularz kontrahenta. Ilość znaków pola E-mail tak jak w Adres e-mail do wysyłania e-faktur
Kontrahenci. Edycja zbiorcza – możliwość edycji Warunków płatności
Limit kupiecki
MagazynImport z pliku Excel – formularz wyboru pliku – Pliki typu – dodać rozszerzenia: xls, xlsx, csv, txt oraz pusty bez filtrowania
Indeks materiałów. Powiązanie z PKWiU i CN
Indeks materiałów. Zbiorcze aktywowanie pozycji
Kosztorys – import z plików. Komunkat o wskazanej kategorii powinien pojawić się również gdy jest wskazana pozycja kosztorysowa podlegająca pod kategorię
Stany. Pliki -> Skanuj kod kreskowy. Wyświetlanie przyrostowe
NieruchomościEwidencja lokali. Dodanie kolumny Rabat.
Formularz konfiguracji wyświetlanych pozycji. Wydłużenie pól ComboBox
Schematy wyświetlania – sekcja Odczyt licznika – dodanie: Składnik odczytu. Przy generacji pozycji faktury ze składnikiem likwidacja frazy: „Składnik”
Umowy najmu – Operacje – Zmień stawki lokali dla zaznaczonych umów – dodanie opcji <<CheckBox>> Uzupełnij również puste pozycje
Umowy najmu – zakładka Nieruchomości – formularz Lokale w ramach umowy – dodanie Button: Pokaż inne lokale – formularz Znajdź, który obecnie funkcjonuje pod PopupMenu
Umowy najmu. Konfigurator wydruku umów w PDF – obsługa pozostałych pól
Umowy najmu. Opracje – Zmień stawki lokali dla zaznaczonych umów. Dodanie edytowalnej kolumny Rabat [%]
PreliminarzDodanie kolumny z sumowaniem: Ilość godzin {godzina do – godzina od}
Rejestr dokumentówUstawienia – Generuj Nr formatowany w tle – przeniesienie do Słowniki -> Formaty numeracji. Aktualizacja danych historycznych
WykonawstwoBudowy – Materiał – Materiał wytworzony. Formularz – Pokaż kosztorys – możliwość dodania kilku pozycji w jednej sesji formularza. Obecnie pozycja znika po zaznaczeniu nowej pozycji kosztorysu
e-karta pracy. Dodaj kartę sprzętu. Pamięć ostatnio wybranego zasobu wg zalogowanego
e-telkombud. Dostęp do menu: Plan pracy wg uprawnienia takiego jak w aplikacji
Ewidencja budów – dodanie kolumny: Data wystawienia ostatniej faktury sprzedaży
Kosztorys. Dodanie kolumny w ramach przedmiotów koszt-sprz: Odchylenie kwotowe = zakres zrealizowany * (wydajność rzeczywista – wydajność planowana). Jeżeli jest < 0 to tło komórki kolorem czerwonym
Kosztorys. Import z pliku. Identyfikacja kategorii nie tylko gdy kursor jest na kategorii ale też gdy kursor jest na pozycji podlegającej pod kategorię
Kosztorys. PopupMenu: Dodaj – Wstaw pozycje kosztowe – dodanie pod aktualnie wskazaną kategorię/obszar
Wydajność zasobów
Wykonawstwo – Ustawienia – Kosztorys – Prezencja pozycji kosztorysowych – dodanie opcji CheckBox: Cała ścieżka kategorii
ZasobyLokalizacja – Magazyn – obsługa Regałów i Półek
Naprawy i serwis. Formularz – ustawienie prawidłowej kolejności tabulatora
Prośba o przesunięcie/likwidację, przesuwanie (aplikacja i przeglądarka) – dodanie pola Uwagi: varchar(500). Podczas akceptacji przesunięcia/likwidacji uwagi przenoszą się do historii lokalizacji. Historia lokalizacji – dodanie kolumny: Uwagi. Dołączanie uwag do alertów mailowych w menu: Gospodarka zasobami – Ustawienia – Ogólne.