fbpx
 

Program do rozliczania podwykonawców

TelkomBud do rozliczania podwykonawców

Oprogramowanie do rozliczania podwykonawców dedykowane dla firm różnych branż. Pozwala na kompleksową obsługę procesu współpracy z podwykonawcą począwszy od zlecenia prac a skończywszy na rejestracji faktury kosztowej.

Ewidencja zadań

 • Ewidencjonowanie prowadzonych zadań, które będą zlecane podwykonawcy.
 • Filtrowanie zadań wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól (Zobacz).
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Kosztorys zadania

 • Pozycje kosztorysowe jako podstawowa jednostka zlecana dla podwykonawcy.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania.
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Raportowanie i akceptacja zakresu zrealizowanego.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Budżet budowy

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych zadania.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych zadań, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących zadanie.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w kórych koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty zadań w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Podwykonawcy zadania

 • Rejestracja podwykonawców realizujących zadanie. Każdy podwykonawca ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Koszt podwykonawców planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu podwykonawcy jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji podwykonawcy planowany i rzeczywisty.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia podwykonawców. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie podwykonawców z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.