fbpx
 

Program do kontroli kosztów budowy

System TelkomBud do kontroli kosztów budowy

Oprogramowanie do kontroli kosztów budowy pozwala w czasie rzeczywistym monitorować koszty rzeczywiste budowy w stosunku do kosztów zaplanowanych. Umożliwia tworzenie dokładnych kosztorysów z wydzieleniem: obszarów, kategorii i pozycji kosztowych. Dokładne rozliczenie kosztów budowy łącznie z rozliczeniem czasu pracy pracowników na budowie. Rozliczanie podwykonawcówmateriałów, pracy sprzętu i pracowników. Dokładne rozliczanie wynagrodzenia pracowników na poszczególne budowy w których pracownik był zaangażowany. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla kierowników i dyrektorów budów, jednostek sprawujących nadzór inwestorski oraz inwestorów budów.

Kosztorys budowy

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych: NORMA, ZUZIA, RODOS.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Zakres rzeczowy zadania.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Budżet budowy

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych budowy.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych budów, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących budowę.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w kórych koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty budów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.
 • Controlling

 

Materiały

 

Zasoby realizujące budowę: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).
 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów

 

Sprzedaż i koszty zadania

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży zadania.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.
 • Rejestracja faktur kosztowych zadania.
 • Dekretacja faktury na kilkabudów
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy zadania.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy

 • Raport stopnia wykorzystania budżetu: całych budów, poszczególnych pozycji kosztorysowych lub etapów harmonogramu.
 • Raport rentowności budowy – zaplanowanej i rzeczywistej
 • Raport kosztów podwykonawców
 • Raport kosztu pracowników
 • Raport kosztu maszyn i urządzeń
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.