fbpx
 

Program dla prawników

System TelkomBud dla prawników

Kancelaria to program dla prawników umożliwiający kompleksową obsługę kancelarii prawnej. Program posiada funkcje m.in.: prowadzenia spraw, repozytorium dokumentów, rejestracja czynności, kalendarz kancelarii, dziennik korespondencji. Program jest przyjazny i intuicyjny w obsłudze co czyni z niego narzędzie stawiane na najwyższym poziomie ergonomicznym. Czytelne i przejrzyste formularze sprawiają, że praca z programem staje się przyjemna, szybka i sprawna.  Program dedykowany dla prawników i kancelarii prawnych.

 Sprawy

 • Ewidencja spraw całej kancelarii w jednej spójnej bazie.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie dowolnych zestawień spraw.
 • Szybkie wyszukiwanie spraw po wielu kryteriach wyszukiwania
 • Sygnatury akt w ramach sprawy.
 • Rejestrowanie czynności wykonanych w ramach sprawy
 • Ewidencjonowanie dokumentów w wersji elektronicznej w ramach sprawy.
 • Osoby uczestniczące w sprawie.
 • Obsługa terminów i kalendarza sprawy.
 • Zarządzanie zadaniami w ramach sprawy.
 • Rejestrowanie wydatków związanych ze sprawą. Każdy wydatek można refekturować na klienta.
 • Dołączanie notatek.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV

 

Czynności

 • Ewidencja czynności.
 • Szybkie wyszukiwanie czynności po wielu kryteriach wyszukiwania.
 • Podział czasu wykonania czynności na wewnętrzny (do rozliczenia pracowników) oraz zewnętrzny (do rozliczenia klienta).
 • Definiowanie słownika czynności standardowych.
 • Kompozytor kolumn umożliwiający dokonywanie różnego typu zestawień.
 • Zatwierdzanie czynności do rozliczenia z klientem.
 • Dołączanie dokumentów do czynności.
 • Korygowanie czynności na potrzeby wystawienia faktury korekty.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV

 

Elektroniczne repozytorium dokumentów

 • Ewidencja dokumentów wychodzących, przychodzących i wewnętrznych kancelarii.
 • Dołączanie dokumentów w postaci elektronicznej (załączniki).
 • Proste i szybkie dołączanie załączników z wykorzystaniem technik: „przeciągnij-upuść”, „kopiuj-wklej”, „wskaż”.
 • Dekretacja dokumentów na sprawy i czynności.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV

 

Dziennik korespondencji

 • Na podstawie zarejestrowanych dokumentów generowany jest dziennik korespondencji.
 • Dynamiczny zakres czasowy i rzeczowy dziennika korespondencji.
 • Eksport dziennika to pliku MS Excel.

 

Kalendarz kancelarii

 • Jeden spójny kalendarz dla całej kancelarii.
 • Zlecanie zadań i terminów przez przełożonych.
 • Akceptacja terminów i zadań.
 • Przypominanie o zbliżających się terminach wiadomościami e-mail.
 • Synchronizacja z MS Outlook.

 

Rozliczanie pracownika

 • Przydział wymaganej minimalnej dziennej liczby godzin realizacji czynności dla pracowników.
 • Kontrola pracowników pod względem wypracowania minimalnej dziennej liczby godzin.
 • Rejestracja wykonanych czynności przez pracowników kancelarii.
 • Raport czynności wykonanych przez pracownika w dowolnym okresie czasu.

 

Rozliczanie klienta

 • Wykaz czynności zatwierdzonych do rozliczenia z klientem.
 • Fakturowanie czynności zatwierdzonych.
 • Kontrola płatności.
 • Raport czynności dla klienta wykonanych w dowolnym okresie czasu.