fbpx
 

Program do rozliczania nieruchomości

System TelkomBud do rozliczania nieruchomości

Oprogramowanie do rozliczania nieruchomościami  umożliwia rozliczanie nieruchomości z naliczonych opłat wynajmu (czynsz, eksploatacja, opłaty wspólne itp) oraz kosztów eksploatacyjnych (woda, prąd, gaz, klimatyzacja i inne media). Prosty, intuicyjny i przejrzysty interfejs połączony z szeroką funkcjonalnością czynią z programu kompleksowe narzędzie  do rozliczania wszelkiego typu nieruchomości. Oprogramowanie dedykowane dla nieruchomości komercyjnych (budynki biznesowe, galerie handlowe, centra handlowe, biura) oraz prywatnych (kamienice, budynki wielorodzinne itp).

Ewidencja nieruchomości

 • Jedna, spójna ewidencja nieruchomości przedstawiona wg czytelnej struktury drzewa: obiekty – pomieszczenia.
 • Szczegółowe dane nieruchomości: adres, wykaz pomieszczeń, funkcja obiektu, powierzchnia netto, powierzchnia wspólna, powierzchnia brutto, dane administratora obiektu, księgi wieczyste, nr ewidencyjny gruntów, książka obiektu budowlanego itp.
 • Wykaz umów związanych z daną nieruchomością.
 • Naliczanie powierzchni wspólnych.
 • Wykaz kosztów związanych z daną nieruchomością (najem, media).
 • Ewidencja wszystkich pomieszczeń będących częścią składową obiektów.
 • Filtrowanie danych w wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Wyposażenie nieruchomości

 • Ewidencja wyposażenia pomieszczeń i obiektów.
 • Przesunięcia wyposażenia pomiędzy pomieszczeniami i obiektami.
 • Historia migracji wyposażenia po nieruchomości.
 • Rozliczanie najemców z wyposażenia nieruchomości.

 

Książka obiektu budowlanego

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Dane identyfikacyjne obiektu.
 • Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
 • Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
 • Plan sytuacyjny obiektu.
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy).
 • Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu. (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 • Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie, orzeczenia techniczne, dokumentacja techniczna i inne opracowania dotyczące obiektu).
 • Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie.
 • Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu (art. 78 ust. 1 ustawy).
 • Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (art. 71 ustawy).
 • Dołączanie wersji elektronicznych dokumentów (tzw. załączników)

 

Umowy najmu nieruchomości

 • Ewidencja umów najmu nieruchomości.
 • Aneksy do umów.
 • Umowy obsługują dwa rodzaje działalności: wynajem i najem.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa najmu łącznie ze stawkami najmu oraz eksploatacją.
 • Wykaz faktur najmu dotyczących danej umowy.
 • Rejestr dokumentów wychodzących i przychodzących w ramach umowy najmu.
 • Dodawanie załączników do umowy najmu.

 

Umowy dotyczące eksploatacji nieruchomości

 • Ewidencja umów generujących koszty eksploatacyjne na nieruchomościach (np.: prąd, woda, gaz, sprzątanie itp.).
 • Aneksy do umów.
 • Identyfikacja nieruchomości, których dotyczy umowa eksploatacyjna.
 • Ewidencjonowanie faktur za media w ramach umowy.
 • Dekretacja kwoty faktury na poszczególne pomieszczenia.
 • Dodawania załączników do umów.

 

Liczniki

 

Rozliczanie wynajmu i najmu

 • Wystawianie faktur sprzedaży za wynajem.
 • Rozliczanie zmiany powierzchni lokali w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.
 • Rozliczanie powierzchni wspólnych.
 • Rejestracja faktur kosztowych za najem.
 • Każda faktura jest ściśle powiązana z daną umową wynajmu.
 • Możliwość wystawienia kilku faktur dla danego okresu rozliczeniowego w ramach jednej umowy wynajmu – wydzielanie pomieszczeń w ramach faktury.
 • Ewidencja faktur wynajmu i najmu.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur (załączników).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami gotówkowymi: KP, KW.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Kompozytor kolumn ewidencji faktur wraz z filtrowaniem danych umożliwia tworzenie dowolnych zestawień.
 • Eksport ewidencji faktur do plików: MS Excel, CSV.
 • Import faktur z pliku MS Excel.

 

Rozliczanie eksploatacji

 • Rejestracja faktur eksploatacyjnych.
 • Identyfikacja faktur eksploatacyjnych w ramach umów eksploatacyjnych.
 • Automatyczny podział kosztów eksploatacji na pomieszczenia proporcjonalnie wg powierzchni lub wskazań licznika.
 • Ewidencja faktur eksploatacyjnych.
 • Dołączanie elektronicznych wersji faktur eksploatacyjnych (załączniki).
 • Monitorowanie płatności za faktury.
 • Filtrowanie faktur wg wielu kryteriów pozwala szybko dotrzeć do żądanych informacji.
 • Eksport ewidencji faktur eksploatacyjnych do plików: MS Excel, CSV.
 • Refakturowanie kosztów eksploatacyjnych na najemców.
 • Raport rozliczenia eksploatacji – zestawienie refakturowanych (założonych wcześniej wg ryczałtu) kosztów eksploatacji w stosunku do kosztów rzeczywistych.