Author: Artur Szewczyk

Elektroniczny Obieg Dokumentów Zadania EOD. Edycja uwag aktywna tylko dla decydenta oraz gdy zadanie jest w trakcie realizacji. Finanse Dokumenty finansowe. Dodanie pola automatycznie wypełnijącego się podczas dodania: Osoba wprowadzająca – ewidencja, kompozytor...

Read More

Finanse Dokumenty finansowe sprzedaży. Dodanie pola Osoba upoważniona do odbioru faktury. Wykonawstwo Atrybuty alarmów. Dodanie i obsługa opcji: Wysyłaj alerty e-mail Słowniki -> Pozycje kosztorysowe. Normy materiałowe – poprawa wyboru materiałów z uniwersalnego...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Sprawy. Po otwarciu ewidencji spraw kursor na pierwszym wierszu Finanse Analiza finansowa. Przywrócenie funkcjonalności podglądu szczegółów dla sum. Format numeracji dokumentów finansowych – rozróżnienie dla poszczególnych sprzedawców. Obsługa rozliczania zaliczek w rachunkach...

Read More

Administrator Administrator -> Konfiguracja serwera DBfC (pod mnu Konfiguracja systemu, aktywne dla superadminów lub opiekunów modułu Administrator) Znajdź pracownika – dodanie filtra: Użytkownik <<ComboBox>> {tak, nie} Archiwum Zakładowe Formularz edycji teczki – obsługa załączników...

Read More

Archiwum Zakładowe Import RWA z MS Excel wg uniwersalnego formularza importu Spisy zdawczo-odbiorcze. Pole <<ComboBox>> Nr spisu. Opcja konfigurowania formatu wyświetlania: <<ComboBox>>, separator, <<ComboBox>>, separator, <<ComboBox>>. Zakres danych <<ComboBox>>: Nazwa jednostki organizacyjnej,...

Read More

Finanse Historia zmian Flota samochodowa Ewidencja pojazdów. Dodanie menu: Szkody (pod menu Naprawy i serwis) Ewidencja pojazdów. Używane opony – prezentacja wszystkich opon które dany pojazd miał kiedykolwiek zamontowane wraz z legendą kolorów używaną...

Read More

Flota samochodowa Formularz dodania naprawy. Inicjalizacja pól: Użytkownik, Stan licznika [km], [mtg] wg wybranego pojazdu Zasoby Naprawy i serwis. Kolumna zasób zawiera tylko nazwę zasobu. Dodanie kolumn za kolumną Zasób: Typ/Model, Nr inwentarzowy,...

Read More

Archiwum Zakładowe Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików MS Excel Spisy zdawczo odbiorcze / Okno główne - dodanie kolumny: Wypożyczono. Finanse Analiza finansowa – wykres słupkowy – zasoby wyświetlać w formacie: nazwa + typ/model +...

Read More

Administrator Formularze edycji otwierane poprzez: dwuklik myszką, <<enter>> Funkcja Dodaj w <<MainMenu>> i  w <<PopupMenu>> Inicjalizacja formularzy – kursor (set focus) ustawia się na pierwszym polu od góry. Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych...

Read More