Author: Artur Szewczyk

Administrator Konfiguracja systemu. Nowe pole Liczba użytkowników. Kolumna Załączniki. Dwuklik powoduje otwarcie kontenera załączników. Finanse Rachunki sprzedaży. Poprawa automatycznego księgowania strony MA (powinno być tak jak w fakturach). Faktury, Rachunki – Dodanie <<MainMenu>> Edycja...

Read More

Administrator Administrator – Konfiguracja systemu. Funkcje masowe Ustaw – dodanie formularza przejściowego z możliwością podania daty obowiązywania danego ustawienia. Eksport do MS Excel – dopasowanie szerokości kolumn Formularz edycji pracownika. Pole Jednostka organizacyjna....

Read More

Administrator Kontrahenci, Pracownicy, Logi, Historia zmian, Rejestr wysłanych maili. Optymalizacja ewidencji polegająca na ograniczeniu wyświetlanych rekordów wg ustawionego parametru w konfiguracji systemu. Komunikat: „Nie wyświetlono wszystkich danych z powodu przekroczenia dopuszczalnego...

Read More

Finanse Kontrola numeracji dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty obciążeniowe) – nie powinno mieć znaczenia wielkość liter. Kancelaria Sprawy – zakładka Terminy – zamina na Preliminarza z pełną obsługą Preliminarz    Formularz pozycji preliminarza. Pole Sprawa...

Read More