Author: Artur Szewczyk

Administrator Formularz danych o zatrudnieniu pracownika. Po wypełnieniu sekcji: Automatyczne wypełnianie angażu – automatyczne ustawienie kalendarza indywidualnego pracownika jeżeli jeszcze nie miał ustawionego indywidualnego Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>>. Zakotwiczenie i czcionka bold...

Read More

Administrator Drukuj tabelę – dodanie sopki: System informatyczny TelkomBud Strona 1/5, tytuł wg nazwy okna Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – zmniejszenie szerokości. Finanse Wspólna procedura naliczania odsetek Flota samochodowa Raport Tankowanie paliwa. Dla kolumn spalania wartości...

Read More

Administrator <<PopupMenuSG>> Dodanie funkcji Drukuj – do QReport Administrator – Konfiguracja systemu. Ustaw, Wyczyść – zastąpić formularzem Edytuj Kontener załączników. Dodanie opcji: Pobierz z Dokumentów finansowych Pole kwerenda w oknach wszystkich modułów. Parametr Enabled...

Read More

Finanse Dekretacja dokumentów finansowych. Dodanie i obsługa edytowalnej kolumny Ilość Eksport faktur do OPTIMA. Dekretacja przechodzi jako kwoty dodatkowe – dodać nazwę pozycji dekretacji do <OPIS_KD> Eksport faktur do OPTIMA. OPTIMA nie przyjmuje...

Read More

Finanse Dekretacja dokumentów finansowych. Dodanie i obsługa edytowalnej kolumny Ilość Eksport faktur do OPTIMA. Dekretacja przechodzi jako kwoty dodatkowe – dodać nazwę pozycji dekretacji do <OPIS_KD> Eksport faktur do OPTIMA. OPTIMA nie przyjmuje...

Read More

Finanse Faktury – Znajdź – EOD – dodanie filtru: Personel EOD u którego jest dokument Faktury kosztowe – dodanie materiałów poprzez PZ – zachowanie kolejności wprowadzanych materiałów. Formularz faktury sprzedaży. Pozycje – Zapis...

Read More

Administrator Edycja kalendarza – angaż. Likwiadacja blokady, że w dniu wolnym nie może być wypełniona karta pracy Konfiguracja personalna. Zablokowane kolumny do Liczby użytkowników Okno główne. Zamiana menu Słowniki -> Kartoteki Pracownicy. Edycja zbiorcza...

Read More

Finanse Ewidencja dokumentów finansowych: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe. Znajdź – dodanie filtru: <<DateTimeCheck>> Nieuregulowane na dzień {pod polem CheckListBox ze stanami} Formularz Nota odsetkowa. Dodanie kolumny Data uregulowania płatności (za kolumną Termin...

Read More