fbpx

Author: Artur Szewczyk

Wykonawstwo Formularz dekretacji faktury – dekretacja na budowę – formularz wyboru budowy – obsługa zasobów budowy Formularz dodania nowych materiałów do faktury kosztowej budowy (ten sam co przy edycji materiałów budowy) –...

Read More

Administrator Jednostki organizacyjne. Import z MS Excel Magazyn Formularz WZ. Opcje RadioButton: Cena jedn. sprzedaży wg indeksu, Cena jedn. wg PZ. W bazie dodanie pola cena. jedn dla materiałów wydanych. Inicjalizacja faktury sprzedaży...

Read More

Administrator Formularz dodania/edycji pracownika. Sekcja nadawania hasła i loginu dostępna wyłącznie do opiekuna modułu Administrator. Kalendarze. Zapamiętywanie wybranej opcji (Angaż, Plan pracy, Karty pracy, itd) podczas przechodzenia pomiędzy zasobami Pracownicy. MainMenu Eksport: MS...

Read More

Administrator Jednostki organizacyjne. Historia zmian Rejestr dokumentów Formularz Znajdź – Jednostka organizacyjna <<ProShape>> Słownik Rodzaje dokumentów. Dodanie i obsługa nowego typu: separator Zakres danych. Dla użytkowników posiadających zwykły dostęp wg dostępów wg jednostek org.: jeżeli...

Read More

Finanse Formaty numeracji dokumentów finansowych. Inicjalizacja formularza bez sleshów „/” Preliminarz Preliminarz. Powiadomienia – opcja wyboru adresatów spośród osób kontaktowych kontrahentów Wykonawstwo Formularz Dostawa materiałów na budowę. Dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa Harmonogram. Akceptacja realizacji etapu ...

Read More

Administrator Generacja numerów formatowanych. Dodanie opcji: Generuj w tle CRM Kontrahenci, Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Klienci akcji marketingowej. Wysyłanie maili wg operacji masowej z wykorzystaniem formularza działania – treść maila w polu Uwagi...

Read More

Formularze. Ustawienie prawidłowej kolejności TabOrder Generacja w tle numeru formatowanego Obsługa dodatkowych pól w głównym formularzu edycji. obsługa 2 nowych pól: jednostka organizacyjna Obsługa w ewidencjach dodatkowych pól w formacie: integer, numeric(15,2) Administrator Konfiguracja systemu....

Read More

Administrator     Definiowanie dodatkowych pól. Dodanie i obsługa dwóch pól typu: Jednostka organizacyjna. Edycja dodatkowych pól – migracja do głównych formularzy edycji Elektroniczny Obieg Dokumentów Zadania. Układ: Zadania i Szczegóły widoczne na jednym...

Read More

Administrator Wysyłanie testowej wiadomości e-mail Archiwum Zakładowe Edycja teczki – Szczegóły – Osoby w teczce. Uwzględnienie ich w wyszukiwaniu wg danych osobowych w głównej ewidencji teczek. Karta udostępniania akt. Dodanie informacji Sygnatura (po Znakach) Spis...

Read More

Finanse Delegacje. Rozbudowa danych do generacji dokumentów MS Excel Formularz faktury sprzedaży. Data sprzedaży – dodanie i obsługa opcji wydruku: Data dostawy/wykonania usługi. Kadry i Płace Przenoszenie niewykorzystanego urlopu na następny rok Kancelaria Obsługa preliminarza Kontrahenci Formularz edycji...

Read More