Author: Artur Szewczyk

Administrator Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat. Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o...

Read More

Administrator Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza CRM Dostęp do menu: CRM -> Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Działania – uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Opiekun klienta - Dostęp Elektroniczny...

Read More

Administrator Eksport do MS Excel/CSV - wg operacji masowej Optymalizacja zamykania aplikacji Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Dodawanie i edycja wg uprawnień. Finanse Formularz dodania faktury kosztowej. Materiały. Dodanie opcji <<CheckBox>> Aktualizuj cenę nominalną (aktualizacja ceny...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Opcjonalna integracja EOD i Preliminarza. Planowane daty zakończenia zadań. Sprawy/Zadania. Dodanie kolumn: Nr dokumentu (nr formatowany RD), Nr faktury. Wyszukiwanie w formularzu Znajdź. Drukuj raport wykonania – dodanie: Nr...

Read More

Preliminarz Treść maili: etykiety tylko do wypełnionych wartości, pozycje jedna pod drugą a nie w jednej linii wszystko Wykonawstwo Obsługa uniwersalnego formularza wyboru jednostki organizacyjnej w formularzach edycji i znajdź. W formularzu Znajdź...

Read More

Wykonawstwo Formularz dekretacji faktury – dekretacja na budowę – formularz wyboru budowy – obsługa zasobów budowy Formularz dodania nowych materiałów do faktury kosztowej budowy (ten sam co przy edycji materiałów budowy) –...

Read More

Administrator Jednostki organizacyjne. Import z MS Excel Magazyn Formularz WZ. Opcje RadioButton: Cena jedn. sprzedaży wg indeksu, Cena jedn. wg PZ. W bazie dodanie pola cena. jedn dla materiałów wydanych. Inicjalizacja faktury sprzedaży...

Read More

Administrator Formularz dodania/edycji pracownika. Sekcja nadawania hasła i loginu dostępna wyłącznie do opiekuna modułu Administrator. Kalendarze. Zapamiętywanie wybranej opcji (Angaż, Plan pracy, Karty pracy, itd) podczas przechodzenia pomiędzy zasobami Pracownicy. MainMenu Eksport: MS...

Read More

Administrator Jednostki organizacyjne. Historia zmian Rejestr dokumentów Formularz Znajdź – Jednostka organizacyjna <<ProShape>> Słownik Rodzaje dokumentów. Dodanie i obsługa nowego typu: separator Zakres danych. Dla użytkowników posiadających zwykły dostęp wg dostępów wg jednostek org.: jeżeli...

Read More

Finanse Formaty numeracji dokumentów finansowych. Inicjalizacja formularza bez sleshów „/” Preliminarz Preliminarz. Powiadomienia – opcja wyboru adresatów spośród osób kontaktowych kontrahentów Wykonawstwo Formularz Dostawa materiałów na budowę. Dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa Harmonogram. Akceptacja realizacji etapu ...

Read More