fbpx
 

Program do zarządzania projektami budowlanymi

System TelkomBud do zarządzania projektami budowlanymi

Powody dla których warto wdrożyć dobry program do zarządzania projektami budowlanymi:

 • Chaos informacyjny i brak uporządkowanego źródła danych prowadzonych budów. Po firmie krążą niespójne ze sobą pliki Excela, z których nie można wydobyć żądanych raportów i analiz a jeżeli już udaje się to osiągnąć to jest to niestety raporty odbiegające od stanu rzeczywistego… W takiej firmie jest ewidentny brak programu do zarządzania projektami budowlanymi.
 • Drugim powodem wdrażania programu do zarządzania projektami budowlanymi, jest brak możliwości kontroli budżetu budowy w czasie rzeczywistym. Często dopiero po zakończeniu budowy i podliczeniu kosztów okazuje się, że budowa wychodzi na tzw. „minusie” – czyli więcej ponieśliśmy kosztów niż sprzedaliśmy.
 • Kolejny problem determinujący wdrażanie programu do zarządzania projektami budowlanymi to kontrola pracowników. Niestety, wielu właścicieli i prezesów firm budowlanych mówi wprost, że pracownicy wykorzystując chaos informacyjny notorycznie mają problem z regularną dekretacją kosztów na budowy.

 

Jeżeli w swojej firmie budowlanej masz podobne problemy to system TelkomBud do zarządzania projektami budowlanymi jest narzędziem, który rozwiązał je u naszych klientów i jesteśmy przekonani, że rozwiąże je również w Twojej firmie. Zapraszamy Cię do zapoznania się z systemem TelkomBud dedykowanym do zarządzania projektami budowlanymi.

Prowadzenie i rozliczanie projektów budowlanych

 • Realizacja i nadzór nad całym procesem projektów budowlanych.
 • Niezależne rozliczanie dwóch podstawowych etapów cyklu życia zadania: dokumentacji projektowej i wykonawstwa.
 • Otwarcie zlecenia
 • Dostęp do całej historii realizacji zadania.

 

Ewidencja projektów budowlanych

 • Ewidencjonowanie prowadzonych projektów budowlanych w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji projektów budowlanych o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie projektów budowlanych wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych oraz tworzenie dowolnych zestawień.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji zadań w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi.
 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Kosztorys projektu budowlanego

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości projektu budowlanego.
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA, RODOS oraz z plików: MS Excel i OpenOffice Calc.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Rejestracja zakresu zrealizowanego pozycji kosztorysowych.

 

Budżet projektu budowlanego

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych projektu budowlanego.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych zadań, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących zadanie.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w których koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty projektów budowlanych w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alerty o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Harmonogram projektu budowlanego

 • Tworzenie dowolnych harmonogramów na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Szablony harmonogramów umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie zadania realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania zadania na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

 

Rozliczenie materiałów projektu budowlanego

 

Nakłady projektu budowlanego: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących projekt budowlany: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego projektu budowlanego.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego projektu budowlanego.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).
 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

 

Teczka projektu budowlanego

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją budowy (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).
 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).
 • Przesyłanie załączników e-mailem.
 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.
 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu.
 • Kontrola braków dokumentów w teczce.
 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do projektu budowlanego.

 

Sprzedaż i koszty projektów budowlanych

 • Wystawianie faktur sprzedażowych projektu budowlanego.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.
 • Rejestracja faktur kosztowych projektu budowlanego.
 • Dekretacja faktury na kilka projektów budowlanych.
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy projektu budowlanego.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych).
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.
 • Cashflow
Zapytanie ofertowe Umów się na prezentację