fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Elektroniczny Obieg Dokumentów Kalendarz. Dodanie unikatowej opcji: Domyślny. Inicjalizacja kalendarzem domyślnym formularza dodania etapu procesu EOD. Finanse Formularz faktury kosztowej. Zakładka Pozycje. Pozycje kosztowe budowy powiązane z materiałem, pozycje materiałowe nie zaznaczone ColCheck...

Read More

Finanse Formularz edycji faktury kosztowej. Zakładka Pozycje -> Dotyczy pozycji. W przypadku gdy faktura posiada materiały na magazynie dodać ostatnią pozycję: Magazyn, wartość materiałów na magazynie. Formularz faktury kosztowej. Przeliczanie kursów walut...

Read More

Archiwum Zakładowe Drukowanie etykiet do teczek (segregatorów) Finanse Modyfikacja wydruku faktury: Dodanie Adresu korespondencyjnego dopasowanego do okienka kopery DL Flota samochodowa Ewidencja pojazdów. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna Informatyka Ewidencja...

Read More

Finanse Modyfikacja wydruku: rachunku, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej – dodanie adresu korespondencyjnego w celu dopasowania do koperty DL. Flota samochodowa Ewidencja pojazdów/kart floty. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa Informatyka Ewidencja zasobów IT. Operacja...

Read More

Administrator Formularz edycji uprawnień jednostki organizacyjnej. Opcja uwzględnij w jednostkach podrzędnych na drugim miejscu widoczna w zależności od zaznaczenia opcji pierwszej. Dodatkowo kliknięcie opcji drugiej powoduje automatyczną aktualizację uprawnień użytkowników należących...

Read More