Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Import/Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Elektroniczny Obieg Dokumentów Sprawy – Kopiuj/Wklej schematy blokowe (dowolne fragmenty wraz z parametrami i połączeniami) Finanse Analiza finansowa. Szczegóły kosztów, Szczegóły sprzedaży. Koszty/Sprzedaż rzeczywiste/planowane. Kompozytor kolumn Analiza finansowa. Szczegóły...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Podczas dodawania sprawy użytkownik dodający sprawę automatycznie jest dodawany do personelu pierwszego etapu – powinno tak być pod warunkiem, że pierwszy etap nie ma przypisanego personelu decydenta Ustawienia. Dodanie...

Read More

Finanse Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Wymagane podanie przyczyny korekty faktury. Podczas dodania faktury korygujęcej jeżeli w polu Wyszczególnienie nie ma żadnego ciągu znaków to komunikat:...

Read More

Administrator <<PopupMenuSG>> Zaznacz/Odznacz wszystkie – skróty klawiszowe: Ctrl+A/Z Dodanie kolumny Indeks Kontener załączników. Usuń załącznik – jeżeli dany załącznik jest podpięty pod kilka rekordów to pytanie: „Dany załącznik jest skojażony z kilkoma rekordami”...

Read More

Administrator Drukuj tabelę – wg operacji masowej: jeżeli nie ma żadnego zaznaczonego to drukuje wszystko Finanse Ewidencja dokumentów finansowych. Uprawnienia. Zamiana Dostęp na: Dostęp podstawowy (wg wprowadzającego), nowe uprawnienie: Dostęp wg jednostek organizacyjnych...

Read More

Finanse Ewidencje: Upomienia, Wezwania do zapłaty, Wezwania do zapłaty przedsądowe Formularz faktury sprzedaży na etapie budowy – zakres zrealizowany – ograniczony tylko do aktualnej budowy. Panel windykacyjny. Formularz Znajdź (kwerenda, opcja Otwieraj automatycznie...

Read More