fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Administrator -> Konsola SQL. Dostępna dla wszystkich. Zarządzanie zapisywaniem nowych zapytań z określeniem który użytkownik będzie miał do nich dostęp Import danych z pliku MS Excel – Importuj wg ustawień kolumn...

Read More

Administrator Dostępy wg jednostek organizacyjnych: koszty/sprzedaż wewnętrzna, rachunki, kaucje, Wykonawstwo: zlecenia do podwykonawców, zakres zrealizowany, protokoły odbioru. Harmonogram pracy. Opcja prezentacji graficznej: pracowników, zasobów, nieruchomości, kontrahentów – w wierszach, w kolumnach poszczególne...

Read More

Administrator Administrator -> Konfiguracja systemu -> Dostęp do użytkowników – zamiast kolorów zastosować <<ColCheck>> Edycja zbiorcza pracowników – aktywna sekcja kalendarza Kartoteki -> Pracownicy – możliwość dodania kilku pracowników o takiej samej nazwie Kontener...

Read More

Administrator Administrator -> Konfiguracja systemu -> Ustawienia. Dodanie opcji <<CheckBox>> Potwierdzenie użytkownika przed zapisem/anulowaniem formularza, Potwierdzenie użytkownika przed anulowaniem formularza. Zastosowanie we wszystkich formularzach systemu. Po akcji Anuluj – komunikat: „Czy...

Read More

Administrator Formularz jednostki organizacyjnej – pola Kontrahent, Jednostka nadrzędna – zamiana na <<ProShape>> Generacja dokumentów do formatek MS Excel – formularz definicji dokumentu – dodanie kolumny: Fraza, która będzie poprzedzała wygenerowaną wartość...

Read More