Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Generacja numerów formatowanych. Dodanie opcji: Generuj w tle CRM Kontrahenci, Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Klienci akcji marketingowej. Wysyłanie maili wg operacji masowej z wykorzystaniem formularza działania – treść maila w polu Uwagi...

Read More

Formularze. Ustawienie prawidłowej kolejności TabOrder Generacja w tle numeru formatowanego Obsługa dodatkowych pól w głównym formularzu edycji. obsługa 2 nowych pól: jednostka organizacyjna Obsługa w ewidencjach dodatkowych pól w formacie: integer, numeric(15,2) Administrator Konfiguracja systemu....

Read More

Administrator     Definiowanie dodatkowych pól. Dodanie i obsługa dwóch pól typu: Jednostka organizacyjna. Edycja dodatkowych pól – migracja do głównych formularzy edycji Elektroniczny Obieg Dokumentów Zadania. Układ: Zadania i Szczegóły widoczne na jednym...

Read More

Administrator Wysyłanie testowej wiadomości e-mail Archiwum Zakładowe Edycja teczki – Szczegóły – Osoby w teczce. Uwzględnienie ich w wyszukiwaniu wg danych osobowych w głównej ewidencji teczek. Karta udostępniania akt. Dodanie informacji Sygnatura (po Znakach) Spis...

Read More

Finanse Delegacje. Rozbudowa danych do generacji dokumentów MS Excel Formularz faktury sprzedaży. Data sprzedaży – dodanie i obsługa opcji wydruku: Data dostawy/wykonania usługi. Kadry i Płace Przenoszenie niewykorzystanego urlopu na następny rok Kancelaria Obsługa preliminarza Kontrahenci Formularz edycji...

Read More

Administrator Kalendarz. Filtrowanie wg aktywnych/nieaktywwnych Finanse Dokumenty finansowe – formularz Znajdź – wydzielenie zakładek tematycznych: Ogólne, Zadania, Zasoby, Nieruchomości, EOD itp Eksport faktur do Symfonia. Obsługa formatu 3.1 Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie koloru: zielony –...

Read More