fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Pracownicy. Definiowanie dodatkowych pól Archiwum Zakładowe Formularz dodania/edycji pozycji spisu zdawczo-odbiorczego. Pole Znak teczki: ComboBox z symbolem stanowiska – zakres danych ograniczony do stanowisk przypisanych do jednostki organizacyjnej spisu (Zasoby -> Stanowiska...

Read More

Administrator Kalendarz. Wydruk QReport CRM Wystawianie i rejestracja rachunków Elektroniczny Obieg Dokumentów Przekazywanie sprawy w alternatywnych kierunkach. Finanse Formularz dodaj/edytuj fakturę kosztową. Zakładka Materiały. Możliwość wprowadzenia nowych materiałów z indeksu materiałowego (wraz z możliwiścią dodawania nowych materiałów...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Elektroniczny Obieg Dokumentów 5847 Procesy -> Etapy. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Automatyczna akceptacja pierwszego etapu po dodaniu sprawy Finanse 5865 Rachunki 5882 Ewidencja faktur. Dodanie stanu: Nieuregulowana termin płatności za X dni. X definiowane...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Administrator 5984 Optymalizacja zapytania SQL podczas logowania Magazyn 5855 Indeks materiałów. Formularz edycji – dodanie <<Button>> Zapisz jako inny 5983 Magazyn. Uwagi Nieruchomości 5853 Książka obiektu budowlanego. Wyszukiwanie bezpośrednio w tabeli z opcją Następny 5854 Umowy najmu. Aktualizacja o wskaźnik GUS...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Administrator 4345 Obsługa katalogu załączników generowanych przez skaner dokumentów Finanse 5624 Ewidencja not odsetkowych 5877 Automatyczne dodawanie zapisów kasowych podczas dodawania faktur 5926 Ewidencja faktur. Znajdź. Dodanie filtru: <<CheckBox>> Kwota zadekretowana na budowy różni się od kwoty rozpisanej...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Archiwum Zakładowe 5807 Dokumentacja Akt Osobowych Finanse 5808 Kasa i Bank. Wyszukiwanie zapisów kasowych/bankowych 5817 Wydruk faktury sprzedaży. Poprawa estetyki 5818 Formularz edycji faktury sprzedaży/zakupu. TabOrder w odpowiedniej kolejności (łącznie z przyciskami Zmień dla ProShape) Nieruchomości 5802 Historia zmian. Rejestracja dodawania...

Read More