fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse   Wezwanie do zapłaty, Noty odsetkowe. Nagłówek i stopka wg kontrahenta wystawiającego notę Zmiana nomenklatury z: Konto kosztowe na: Konto księgowe Flota samochodowa Import taknowań ORLEN. Przy opcji identyfikacji pojazdu wg MPK –...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów     Zadania – zakładka Szczegóły – layout szerokości kolumn. Sprawy – zakładka Dokumenty – layout szerokości kolumn. Finanse     Formularz dekretacji. Opcja umożliwiająca automatyczne wstawianie parametrów dekretacji (nr budowy, temat...

Read More

Administrator Pracownicy. Definiowanie dodatkowych pól Archiwum Zakładowe Formularz dodania/edycji pozycji spisu zdawczo-odbiorczego. Pole Znak teczki: ComboBox z symbolem stanowiska – zakres danych ograniczony do stanowisk przypisanych do jednostki organizacyjnej spisu (Zasoby -> Stanowiska...

Read More

Administrator Kalendarz. Wydruk QReport CRM Wystawianie i rejestracja rachunków Elektroniczny Obieg Dokumentów Przekazywanie sprawy w alternatywnych kierunkach. Finanse Formularz dodaj/edytuj fakturę kosztową. Zakładka Materiały. Możliwość wprowadzenia nowych materiałów z indeksu materiałowego (wraz z możliwiścią dodawania nowych materiałów...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Elektroniczny Obieg Dokumentów 5847 Procesy -> Etapy. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Automatyczna akceptacja pierwszego etapu po dodaniu sprawy Finanse 5865 Rachunki 5882 Ewidencja faktur. Dodanie stanu: Nieuregulowana termin płatności za X dni. X definiowane...

Read More

Moduł Nr zadania Zadanie Administrator 5984 Optymalizacja zapytania SQL podczas logowania Magazyn 5855 Indeks materiałów. Formularz edycji – dodanie <<Button>> Zapisz jako inny 5983 Magazyn. Uwagi Nieruchomości 5853 Książka obiektu budowlanego. Wyszukiwanie bezpośrednio w tabeli z opcją Następny 5854 Umowy najmu. Aktualizacja o wskaźnik GUS...

Read More