Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Formularz pracownika. Dodanie opcji wykluczających się opcji: Pobierz uprawnienia ze stanowiska, Pobierz uprawnienia z jednostki org. Zmiana lokalizacji opcji: Ustaw domyślną konfigurację kolumn Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Ustawienia generowanych dokumentów – obecne...

Read More

Administrator Kartoteki – Pracownicy. Dostęp wg jednostek organizacyjnych Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>> Zaangażowanie Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo odbiorcze. Drukuj strony tytułowe – powiększenie czcionki sygnatury Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji: Dokumentacja audiowizualna Spisy...

Read More

Archiwum Zakładowe Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej. Przywrócenie podsumowania (analogicznie jak przy dokumentacji akt osobowych) Wydruk strony tytułowej – znak teczki w takim formacie jak ustawiony w ewidencji Finanse Eksport płatności do PLI. Dodanie nowego...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Bezwzględne usuwanie sprawy EOD przez opiekuna modułu Elektroniczny Obieg Dokumentów Finanse Ewidencja faktur. Dodanie kolumn: Nr dokumentu PZ, Nr dokumentu WZ Finanse -> Ustawienia – nowa zakładka: Wydruk faktury. Konfiguracja wyglądu...

Read More

Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo-odbiorcze. Podanie Podrodzaj spisu DA: Akta osobowe Ustawienia programu – Pliki – dodanie pola Katalog załączników Finanse Delegacje. Sprawdzenie funkcji Drukuj – obecnie po kliknięciu nie ma żadnej...

Read More

Administrator Administrator – Rejestr wysłanych maili – modyfikacje Pracownicy. Kopiuj-Wklej konfiguracje systemową – uwzględnienie kompozycji kolumn e-TelkomBud Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – interakcja podczas wpisywania miejscowości i poczty – jeżeli...

Read More