Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Rejestr dokumentów Formularz dodaj/edytuj dokument. Dodanie linku do formularzy: Wykonawcy, Dekretacja, Załączniki – umożliwiające wprowadzenie tych danych podczas wypełniania formularza.  Wspólna ewidencja dokumentów Wykonawstwo Aktualizacja harmonogramu na podst. kosztorysu poprzez edycję pozycji kosztowej z...

Read More

Finanse Analiza finansowa. Dodanie filtru: Tylko dokumenty finansowe zapłacone (wg rejestru płatności) Formularz faktury sprzedaży. Przenoszenie materiałów do pozycji faktury Kancelaria Formularz dodania czynności. Jeżeli sprawa posiada jednego klienta to pole Klient w formularzu...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów     Powiązanie planowanej liczby dni realizacji zadania EOD ze słownikiem Rejestru dokumentów Zadania EOD. Kolory stanów bardziej stonowane (pastelowe) Zadania, Sprawy. Dodanie filtru: <<ComboBox>> Pracownik brał udział w sprawie (akceptował...

Read More

Administrator Konsola SQL. Dostęp select dla opiekuna modułu Administrator Finanse Faktury/Rachunki korekty. Obsługa nowych pozycji Formaty numeracji not odsetkowych Rozliczenie zapisu kasowo-bankowego. Autorozliczenie Wydruk dupliaktu faktury. Dodanie pola: Data wystawienia duplikatu. Kancelaria Dodanie uprawnienia umożliwiającego edycję sprawy Wykonawstwo Optymalizacja zapisu...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Kalendarz. Dodanie unikatowej opcji: Domyślny. Inicjalizacja kalendarzem domyślnym formularza dodania etapu procesu EOD. Finanse Formularz faktury kosztowej. Zakładka Pozycje. Pozycje kosztowe budowy powiązane z materiałem, pozycje materiałowe nie zaznaczone ColCheck...

Read More

Finanse Formularz edycji faktury kosztowej. Zakładka Pozycje -> Dotyczy pozycji. W przypadku gdy faktura posiada materiały na magazynie dodać ostatnią pozycję: Magazyn, wartość materiałów na magazynie. Formularz faktury kosztowej. Przeliczanie kursów walut...

Read More