Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Archiwum Zakładowe Drukowanie etykiet do teczek (segregatorów) Finanse Modyfikacja wydruku faktury: Dodanie Adresu korespondencyjnego dopasowanego do okienka kopery DL Flota samochodowa Ewidencja pojazdów. PopupMenu: Finanse. Obsługa opcji: Dodaj koszt -> wewnętrzny, Dodaj sprzedaż -> wewętrzna Informatyka Ewidencja...

Read More

Finanse Modyfikacja wydruku: rachunku, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej – dodanie adresu korespondencyjnego w celu dopasowania do koperty DL. Flota samochodowa Ewidencja pojazdów/kart floty. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa Informatyka Ewidencja zasobów IT. Operacja...

Read More

Administrator Formularz edycji uprawnień jednostki organizacyjnej. Opcja uwzględnij w jednostkach podrzędnych na drugim miejscu widoczna w zależności od zaznaczenia opcji pierwszej. Dodatkowo kliknięcie opcji drugiej powoduje automatyczną aktualizację uprawnień użytkowników należących...

Read More

Archiwum Zakładowe Historia zmian Finanse Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – dodanie nowych materiałów – nieprawidłowo dodaje materiał do faktury w przypadku ilości planowanej = 0; dodatkowo po dodaniu nowego materiału powinien...

Read More

Archiwum Zakładowe Dokumentacja Techniczna. Zmiana etykiety: Umowa -> Pozycja umowy. Wyszukiwanie dokumentacji wg: Nr umowy i Pozycji umowy Elektroniczny Obieg Dokumentów Podczas generacji personelu sprawy nie uwzględniać pracowników nieaktywnych Finanse Faktura proforma Formularz dodania faktury kosztów/sprzedaży...

Read More