fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Formularz kompozycji kolumn. Jeżeli konfiguracja jest domyślna to dodać frazę: (domyślna) Elektroniczny Obieg Dokumentów Ustawienia – Wydruk raportu wykonania – dodanie opcji <<CheckBox>> Drukuj na jednej stronie kilka spraw Zadania EOD. Dodanie kolumny:...

Read More

Administrator Formularz pracownika. Dodanie opcji wykluczających się opcji: Pobierz uprawnienia ze stanowiska, Pobierz uprawnienia z jednostki org. Zmiana lokalizacji opcji: Ustaw domyślną konfigurację kolumn Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Ustawienia generowanych dokumentów – obecne...

Read More

Administrator Kartoteki – Pracownicy. Dostęp wg jednostek organizacyjnych Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>> Zaangażowanie Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo odbiorcze. Drukuj strony tytułowe – powiększenie czcionki sygnatury Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji: Dokumentacja audiowizualna Spisy...

Read More

Archiwum Zakładowe Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej. Przywrócenie podsumowania (analogicznie jak przy dokumentacji akt osobowych) Wydruk strony tytułowej – znak teczki w takim formacie jak ustawiony w ewidencji Finanse Eksport płatności do PLI. Dodanie nowego...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Bezwzględne usuwanie sprawy EOD przez opiekuna modułu Elektroniczny Obieg Dokumentów Finanse Ewidencja faktur. Dodanie kolumn: Nr dokumentu PZ, Nr dokumentu WZ Finanse -> Ustawienia – nowa zakładka: Wydruk faktury. Konfiguracja wyglądu...

Read More