Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Archiwum Zakładowe Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików MS Excel Spisy zdawczo odbiorcze / Okno główne - dodanie kolumny: Wypożyczono. Finanse Analiza finansowa – wykres słupkowy – zasoby wyświetlać w formacie: nazwa + typ/model +...

Read More

Administrator Formularze edycji otwierane poprzez: dwuklik myszką, <<enter>> Funkcja Dodaj w <<MainMenu>> i  w <<PopupMenu>> Inicjalizacja formularzy – kursor (set focus) ustawia się na pierwszym polu od góry. Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych...

Read More

Administrator Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat. Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o...

Read More

Administrator Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza CRM Dostęp do menu: CRM -> Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Działania – uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Opiekun klienta - Dostęp Elektroniczny...

Read More

Administrator Eksport do MS Excel/CSV - wg operacji masowej Optymalizacja zamykania aplikacji Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Dodawanie i edycja wg uprawnień. Finanse Formularz dodania faktury kosztowej. Materiały. Dodanie opcji <<CheckBox>> Aktualizuj cenę nominalną (aktualizacja ceny...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Opcjonalna integracja EOD i Preliminarza. Planowane daty zakończenia zadań. Sprawy/Zadania. Dodanie kolumn: Nr dokumentu (nr formatowany RD), Nr faktury. Wyszukiwanie w formularzu Znajdź. Drukuj raport wykonania – dodanie: Nr...

Read More