fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Elektroniczny Obieg Dokumentów Kilka spraw EOD do jednego dokumentu. Dokumenty finansowe, Rejestr dokumentów – dodanie <<PopupMenu>> Rozpocznij sprawę EOD – funkcja dostępna również w zakładkach Szczegóły EOD. Funkcja Otówrz sprawę EOD...

Read More

Administrator Kontener załączników. Dodanie menu pod Otwórz załącznik: <<PopupMenu>> Otwórz wszystkie załączniki Ctrl+S Kontener załączników. Funkcja Kopiuj kopiuje załącznik do schowka Kontener załączników. Pobierz -> ze skanera – formularz: definiowanie ścieżek po nazwie. Pracownicy...

Read More

Administrator Uprawnienia wszystkich użytkowników. Likwidacja pola wyboru Uprawnienie. Prezentacja w kolumnach wszystkich uprawnień w formacie: Moduł + Uprawnienie + Czynność {Edycja, Podgląd, Wywołanie, Usuwanie}. Eksport do MS Excel, CSV – tam...

Read More

Administrator Administrator -> Konsola SQL. Dostępna dla wszystkich. Zarządzanie zapisywaniem nowych zapytań z określeniem który użytkownik będzie miał do nich dostęp Import danych z pliku MS Excel – Importuj wg ustawień kolumn...

Read More

Administrator Dostępy wg jednostek organizacyjnych: koszty/sprzedaż wewnętrzna, rachunki, kaucje, Wykonawstwo: zlecenia do podwykonawców, zakres zrealizowany, protokoły odbioru. Harmonogram pracy. Opcja prezentacji graficznej: pracowników, zasobów, nieruchomości, kontrahentów – w wierszach, w kolumnach poszczególne...

Read More

Administrator Administrator -> Konfiguracja systemu -> Dostęp do użytkowników – zamiast kolorów zastosować <<ColCheck>> Edycja zbiorcza pracowników – aktywna sekcja kalendarza Kartoteki -> Pracownicy – możliwość dodania kilku pracowników o takiej samej nazwie Kontener...

Read More