fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Poprawa skalowania okien przy DPI > 100% Archiwum Zakładowe Ewidencja akt. Drukuj, Drukuj v2 – sortowanie wg sygnatury numerycznie: nr spisu, Lp Elektroniczny Obieg Dokumentów Ewidencja spraw i zadań EOD – dodanie kolumn: Sprzedawca...

Read More

Administrator Drzewo menu, Menu główne. Dodanie katalogu Ulubione w którym będą wyświetlane ulubiione pozycje z predefiniowanego menu drzewa Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – z poziomu formularzy Znajdź prezentacja również nieaktywnych kontrahentów Obsługa formuł...

Read More

Administrator Formularz kompozycji kolumn. Jeżeli konfiguracja jest domyślna to dodać frazę: (domyślna) Elektroniczny Obieg Dokumentów Ustawienia – Wydruk raportu wykonania – dodanie opcji <<CheckBox>> Drukuj na jednej stronie kilka spraw Zadania EOD. Dodanie kolumny:...

Read More

Administrator Formularz pracownika. Dodanie opcji wykluczających się opcji: Pobierz uprawnienia ze stanowiska, Pobierz uprawnienia z jednostki org. Zmiana lokalizacji opcji: Ustaw domyślną konfigurację kolumn Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Ustawienia generowanych dokumentów – obecne...

Read More

Administrator Kartoteki – Pracownicy. Dostęp wg jednostek organizacyjnych Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>> Zaangażowanie Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo odbiorcze. Drukuj strony tytułowe – powiększenie czcionki sygnatury Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji: Dokumentacja audiowizualna Spisy...

Read More