fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Kadry i Płace Pracownicy. Kopiuj/Wklej konfigurację systemową – nie powinien uwzględniać licencji przypisanych do użytkownika Archiwum Zakładowe Spisy zdawczo-odbiorcze, główny wykaz teczek. Dodanie kolumny Indeks Elektroniczny Obieg Dokumentów Po akceptacji etapu z opcją Dekretacja nie...

Read More

Kadry i Płace Pracownicy. Import/Eksport OPTIMA Elektroniczny Obieg Dokumentów Ustawienia. <<GroupBox>> Wydruk raportu wykonania: <<CheckBox>>: wszystkie opcje zapisywane w historii. Procedura TMP ustawiająca wszystkie opcje. Finanse Dokumenty finansowe. Wklejanie danych z szablonów – nie uzupełniać...

Read More