fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat. Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o...

Read More

Administrator Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza CRM Dostęp do menu: CRM -> Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Działania – uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Opiekun klienta - Dostęp Elektroniczny...

Read More

Administrator Eksport do MS Excel/CSV - wg operacji masowej Optymalizacja zamykania aplikacji Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Dodawanie i edycja wg uprawnień. Finanse Formularz dodania faktury kosztowej. Materiały. Dodanie opcji <<CheckBox>> Aktualizuj cenę nominalną (aktualizacja ceny...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Opcjonalna integracja EOD i Preliminarza. Planowane daty zakończenia zadań. Sprawy/Zadania. Dodanie kolumn: Nr dokumentu (nr formatowany RD), Nr faktury. Wyszukiwanie w formularzu Znajdź. Drukuj raport wykonania – dodanie: Nr...

Read More

Preliminarz Treść maili: etykiety tylko do wypełnionych wartości, pozycje jedna pod drugą a nie w jednej linii wszystko Wykonawstwo Obsługa uniwersalnego formularza wyboru jednostki organizacyjnej w formularzach edycji i znajdź. W formularzu Znajdź...

Read More

Wykonawstwo Formularz dekretacji faktury – dekretacja na budowę – formularz wyboru budowy – obsługa zasobów budowy Formularz dodania nowych materiałów do faktury kosztowej budowy (ten sam co przy edycji materiałów budowy) –...

Read More