fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Flota samochodowa Formularz dodania naprawy. Inicjalizacja pól: Użytkownik, Stan licznika [km], [mtg] wg wybranego pojazdu Zasoby Naprawy i serwis. Kolumna zasób zawiera tylko nazwę zasobu. Dodanie kolumn za kolumną Zasób: Typ/Model, Nr inwentarzowy,...

Read More

Archiwum Zakładowe Import spisów zdawczo-odbiorczych z plików MS Excel Spisy zdawczo odbiorcze / Okno główne - dodanie kolumny: Wypożyczono. Finanse Analiza finansowa – wykres słupkowy – zasoby wyświetlać w formacie: nazwa + typ/model +...

Read More

Administrator Formularze edycji otwierane poprzez: dwuklik myszką, <<enter>> Funkcja Dodaj w <<MainMenu>> i  w <<PopupMenu>> Inicjalizacja formularzy – kursor (set focus) ustawia się na pierwszym polu od góry. Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych...

Read More

Administrator Dane o zatrudnieniu – formularz – dodanie sekcji automatycznie wypełniającej angaż w kalendarzu. Kalendarz – usuwanie poszczególnych miesięcy i lat. Słownik Zdarzenia – dodanie pola: <<Edit>> Stawka % w danych o...

Read More

Administrator Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza CRM Dostęp do menu: CRM -> Klienci, Osoby kontaktowe klientów, Działania – uzależniony od istniejącego już uprawnienia: Opiekun klienta - Dostęp Elektroniczny...

Read More