Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse Dekretacja dokumentów finansowych. Dodanie i obsługa edytowalnej kolumny Ilość Eksport faktur do OPTIMA. Dekretacja przechodzi jako kwoty dodatkowe – dodać nazwę pozycji dekretacji do <OPIS_KD> Eksport faktur do OPTIMA. OPTIMA nie przyjmuje...

Read More

Finanse Faktury – Znajdź – EOD – dodanie filtru: Personel EOD u którego jest dokument Faktury kosztowe – dodanie materiałów poprzez PZ – zachowanie kolejności wprowadzanych materiałów. Formularz faktury sprzedaży. Pozycje – Zapis...

Read More

Administrator Edycja kalendarza – angaż. Likwiadacja blokady, że w dniu wolnym nie może być wypełniona karta pracy Konfiguracja personalna. Zablokowane kolumny do Liczby użytkowników Okno główne. Zamiana menu Słowniki -> Kartoteki Pracownicy. Edycja zbiorcza...

Read More

Finanse Ewidencja dokumentów finansowych: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe. Znajdź – dodanie filtru: <<DateTimeCheck>> Nieuregulowane na dzień {pod polem CheckListBox ze stanami} Formularz Nota odsetkowa. Dodanie kolumny Data uregulowania płatności (za kolumną Termin...

Read More

Administrator Konfiguracja systemu. Nowe pole Liczba użytkowników. Kolumna Załączniki. Dwuklik powoduje otwarcie kontenera załączników. Finanse Rachunki sprzedaży. Poprawa automatycznego księgowania strony MA (powinno być tak jak w fakturach). Faktury, Rachunki – Dodanie <<MainMenu>> Edycja...

Read More