fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Finanse Modyfikacja wydruku: rachunku, wezwania do zapłaty, noty odsetkowej – dodanie adresu korespondencyjnego w celu dopasowania do koperty DL. Flota samochodowa Ewidencja pojazdów/kart floty. Operacja Usuń wg  procedury Operacja masowa Informatyka Ewidencja zasobów IT. Operacja...

Read More

Administrator Formularz edycji uprawnień jednostki organizacyjnej. Opcja uwzględnij w jednostkach podrzędnych na drugim miejscu widoczna w zależności od zaznaczenia opcji pierwszej. Dodatkowo kliknięcie opcji drugiej powoduje automatyczną aktualizację uprawnień użytkowników należących...

Read More

Archiwum Zakładowe Historia zmian Finanse Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – dodanie nowych materiałów – nieprawidłowo dodaje materiał do faktury w przypadku ilości planowanej = 0; dodatkowo po dodaniu nowego materiału powinien...

Read More

Archiwum Zakładowe Dokumentacja Techniczna. Zmiana etykiety: Umowa -> Pozycja umowy. Wyszukiwanie dokumentacji wg: Nr umowy i Pozycji umowy Elektroniczny Obieg Dokumentów Podczas generacji personelu sprawy nie uwzględniać pracowników nieaktywnych Finanse Faktura proforma Formularz dodania faktury kosztów/sprzedaży...

Read More

Administrator Edycja uprawnień użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Kalendarz, Karty pracy. Kontrola urlopów wg salda urlopowego Kontrahenci. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie) Pracownicy. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie) Archiwum Zakładowe Dodanie kolumny Nr dokumentacji technicznej w...

Read More