Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Obsługa słownika lokalizacji w formie drzewa (państwo – województwo – powiat – miasto) z funkcją scalania dubli Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Maska na kod pocztowy z wyjątkiem sytuacji gdy wybrane Państwo...

Read More

Administrator Konfiguracja systemu. Aktywne czasowo parametry kolorem czcionki czerwonym Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji. Dodanie opcjonalne (uzależnione od parametrów konstruktora): Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Nr domu, Nr lokalu. Interakcja wsteczna. Archiwum Zakładowe Sortowanie wg wielu...

Read More

Administrator Dodanie zdalnej pomocy TeamViewer Archiwum Zakładowe Optymalizacja wyboru lokalizacji Finanse Dodanie formy płatności: przedpłata Dokumenty finansowe: faktury, rachunki, noty obciążeniowe – obsługa: Oddział, Odbiorca Faktury zaliczkowe. Dodanie tabeli Specyfikacja (wg zakładki Szczegóły – zakres rzeczowy). Dodanie...

Read More

Administrator Cykliczne sprawdzanie czy jest aktualizacja Konfiguracja systemu. Stopień złożonosci hasła. Dodanie opcji interwału wymuszania zmiany hasła. Kopiuj – Wklej konfigurację systemową pomiędzy użytkownikami Finanse Import zapisów kasowo-bankowych z MS Excel. Modyfikacja o dodanie kolumny...

Read More

Administrator Logi. Formularz Znajdź przed otwarciem okna. Pracownicy, Historia zmian, Logi. Dodanie opcji wyszukiwania ciagu zanków w tabeli Archiwum Zakładowe Ewidencja teczek, Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji wyszukiwania ciagu znaków w tabeli CRM Dodanie opcji wyszukiwania ciagu zanków...

Read More

Elektroniczny Obieg Dokumentów Sprawy, Zadania. Optymalizacja Finanse Faktury. Optymalizacja Flota samochodowa Faktury paliwowe. Dodanie opcji: Skojarz z fakturą Magazyn Stany – Materiały na magazynie. Dodanie filtru <<CheckBox>> Wyświetl materiały unikatowo ZW. Rozliczanie materiałów z budowy Wykonawstwo Materiały....

Read More