Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Rejestr wysłanych maili – skrzynka nadawcza Archiwum Zakładowe Formularz Znajdź dokumentację. Pole Rodzaj dokumentacji obowiązkowe. Elektroniczny Obieg Dokumentów Generacja dokumentu przebiegu sprawy – poszczególne zadania, daty realizacji, osoby akceptujące. Finanse Formularz dodania faktury zakupu. Zakładka:...

Read More

Administrator Dynamiczne definiowanie składników (nazwa, wartość): wynagrodzenia brutto oraz stawki godzinowej wraz z interakcją na pola: Wynagrodzenie brutto, Stawka godzinowa Kalendarze. Wypełnianie zbiorcze zdarzeniami. Kontrola sald urlopowych. W słowniku zdarzeń dodać kolory...

Read More

Archiwum Zakładowe Wydruk spisu zdaw-odb wg metody 1. Dodanie Data przyjęcia akt (na końcu pod ilością metrów) Finanse Blokada (za wyjątkiem opiekuna modułu Administrator i Finanse) edycji dokumentu finansowego powiązanego ze sprawą EOD,...

Read More

Kontrahenci Formularz edycji zbiorczej kontrahentów. Dodanie pola <<ComboBox>> Konta bankowe ze spacjami {tak, nie} Magazyn Formularz zamówienia zewnętrznego. Optymalizacja poprzez ukrywanie indeksu materiałowego. Nieruchomości Raport Budżet nieruchomości. Dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż tylko nieruchomości...

Read More