Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Optymalizacja ładowania ikonek alarmowych ProStringGrid – Wygląd - <<Check>> Wyśrodkuj nagłówek Uprawnienie: Kartoteki – Pracownicy – dane personalne i wynagrodzenie – przy braku tego uprawnienie powinny być niewidoczne w...

Read More

Administrator Konwersja wydruków do PDF Archiwum Zakładowe Dodanie nowego okna w menu: Edycja -> Rejestr wypożyczeń {pod Spisami zdaw-odb} – z filtrowaniem wg: daty wypożyczenia/zwrotu, pracownika, stanu: wypożyczona, zwrócona Ewidencja dokumentacji – wydruk –...

Read More

Administrator Formularz edycji pracownika + edycja zbiorcza – dodanie pola <<CheckBox>> Ustaw domyślną konfigurację kolumn. ProStringGrid -> Definiuj formuły – formularz formuły – dodanie (pod Format wyświetlania) nieobowiązkowego pola <<ComboBox>> Polaryzacja {dodatnia,...

Read More

Administrator <<PopupMenu>> Wygląd -> Kolor komórki. Opcje umożliwiająca zaznaczenie koloru: tylko dla zalogowanego, dla wszystkich Administrator -> Konfiguracja systemu -> GLOB_Administrator: dodanie i obsługa parametru: PomocZdalnaBrak. Przy włączonym tym parametrze niewidoczne: Pomoc...

Read More