fbpx
 

Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator <<PopupMenuSG>> Zaznacz/Odznacz wszystkie – skróty klawiszowe: Ctrl+A/Z Dodanie kolumny Indeks Kontener załączników. Usuń załącznik – jeżeli dany załącznik jest podpięty pod kilka rekordów to pytanie: „Dany załącznik jest skojażony z kilkoma rekordami”...

Read More

Administrator Drukuj tabelę – wg operacji masowej: jeżeli nie ma żadnego zaznaczonego to drukuje wszystko Finanse Ewidencja dokumentów finansowych. Uprawnienia. Zamiana Dostęp na: Dostęp podstawowy (wg wprowadzającego), nowe uprawnienie: Dostęp wg jednostek organizacyjnych...

Read More

Finanse Ewidencje: Upomienia, Wezwania do zapłaty, Wezwania do zapłaty przedsądowe Formularz faktury sprzedaży na etapie budowy – zakres zrealizowany – ograniczony tylko do aktualnej budowy. Panel windykacyjny. Formularz Znajdź (kwerenda, opcja Otwieraj automatycznie...

Read More

Administrator Formularz danych o zatrudnieniu pracownika. Po wypełnieniu sekcji: Automatyczne wypełnianie angażu – automatyczne ustawienie kalendarza indywidualnego pracownika jeżeli jeszcze nie miał ustawionego indywidualnego Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>>. Zakotwiczenie i czcionka bold...

Read More

Administrator Drukuj tabelę – dodanie sopki: System informatyczny TelkomBud Strona 1/5, tytuł wg nazwy okna Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – zmniejszenie szerokości. Finanse Wspólna procedura naliczania odsetek Flota samochodowa Raport Tankowanie paliwa. Dla kolumn spalania wartości...

Read More

Administrator <<PopupMenuSG>> Dodanie funkcji Drukuj – do QReport Administrator – Konfiguracja systemu. Ustaw, Wyczyść – zastąpić formularzem Edytuj Kontener załączników. Dodanie opcji: Pobierz z Dokumentów finansowych Pole kwerenda w oknach wszystkich modułów. Parametr Enabled...

Read More