Aktualności

Co nowego w systemie TelkomBud

Administrator Kalendarze – Wklej wg operacji masowej Konsola SQL. Konfigurator zapytań na potrzeby raportów Kontener załączników. Dodanie funkcji <<PopupMenu>> Wyślij jako załącznik e-mail ProStringGrid -> Eksport -> Drukuj. 1) do tytułu dodać datę i...

Read More

Administrator Formularz nadawania uprawnień – tabela – <<ColCheck>> na jedno kliknięcie zamiast ikonek Pracownicy. Przy próbie usunięcia obsługa odpowiednim komunikatem. Dodanie funkcji Pokaż powiązania. Archiwum Zakładowe Konfiguracja -> Dokumenty -> Spisy zdawczo-odbiorcze. Obsługa wszystkich...

Read More

Administrator Administrator -> Konfiguracja systemu – Dostęp do użytkowników, Dodaj konfigurację personalną. Użytkownik superadmin nie zaliczany do zajętych licencji. Dodanie kolumny Indeks. Kartoteki: Pracownicy, Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Magazyn – Słowniki: Magazyny, Indeks...

Read More